Beskrivelse af impact

Svømmehalen Roskilde Badet blev ramt af en række forsinkelser og stigninger i omkostninger. Dette projekt undersøger, hvordan dette kunne gå til, og hvad vi kan gøre i fremtiden for at undgå disse forsinkelser of fordyrelser. Ved at gøre dette bidrager projektet med en politisk impact, idet projektets fund, formidlet i en rapport, er med til at skabe politiske ændringer for kommunale byggeprojekter. Projektet har også en økonomisk impact, da projektets fund kan hjælpe med at nedsætte budgetoverskridelser.
Impact kategoriPolitisk impact, Økonomisk impact