Beskrivelse af impact

I dette projekt vil man udvikle en prototype på et system, som automatisk kan inspicere kloakker og undersøge dem for fejl.
Kloaksystemet er en vigtig del af vores infrastruktur, og med dette projekt skabes en økonomisk impact, da der kan bruges færre penge på at skulle finde og udbedre fejl i vores kloaksystemer. Der bidrages også med anden impact i form af mindre klimapåvirkning, da kloakproblemer kan påvirke klima og sundhed.
Impact kategoriØkonomisk impact, Anden impact