Beskrivelse af impact

Dette forskningsprojekt har til formål at undersøge den danske befolknings seksuelle erfaringer og at udforske samspillet mellem sundhed, livsstil og seksualitet. Projekt SEXUS har kulturel impact, da resutaterne fra projektet vil føre til bedre forståelse af befolkningens seksualitet og dermed til mulig forebyggelse af mistrivsel, usundhed og stigmatisering.
Impact kategoriKulturel impact