Smeltet salt til industrielle processer

  • Ahmad Arabkoohsar (Deltager)

Impact: Social impact, Anden impact

Beskrivelse af impact

MOSS-projektet vil udvikle et system, som med smeltet salt formår at lagre varme, som kan drive dampforsyningen, som indgår i forskellige industrielle processer. Dette projekt bidrager med en social impact, da man er med til at ændre og udvikle nye produktionsprocesser, som virksomheder altså kan udnytte. Samtidig finder vi også en anden impact, fordi MOSS-projektet vil søge at bidrage til nedsatte klimapåvirkninger, da denne form for lagring er mindre miljøbelastende.
Impact kategoriSocial impact, Anden impact