Beskrivelse af impact

Den frivillige bæredygtighedsklasse skal være et grundlag, som på en lettilgængelig, ensartet og omkostningslet måde gør, at man kan bygge mere bæredygtigt i Danmark. Aalborg Universitet har haft til opgave at indgå i testpanelet for den frivillige bæredygtighedsklasse for at sikre, at den netop fungerer på en hensigtsmæssig måde for byggebranchen. Denne test bidrager med en social impact ved at undersøge, hvordan branchen har brugt og oplevet brugen af den frivillige bæredygtighedsklasse, så den bliver endnu mere letanvendelig. Samtidig bidrager testprojektet med en politisk impact, idet projektet skal hjælpe Bolig- og Planstyrelsen med udviklingen af bæredygtighedsklassen. Der findes også en anden impact, da projektet skal være med til at sikre, at der kan opføres mere bæredygtigt og miljøvenligt byggeri i Danmark. Sidstligt kan projektet skabe økonomisk impact, idet klassen skal sikre økonomisk holdbart bæredygtigt byggeri.
Impact kategoriSocial impact, Politisk impact, Anden impact, Økonomisk impact