Beskrivelse af impact

Dette forskningsprojekt ønsker at afdække film- og medieproduktion i Nordjylland. Hensigten er at udvikle en registrant over vækst- og innovationsgrundlaget i regionen lige fra talentudvikling til det endelig medieprodukt. Projektet er motiveret af en vidensgruppe etableret i et samarbejde mellem Kulturforvaltningen på Aalborg Kommune, cross media-netværket Shareplay og andre mindre aktører. Vores interesse er i henhold til AAU Matchmaking at ”dække kontakt, videndeling og samarbejde mellem universitet og erhvervsliv”.
Senest har en rapport fra Den Vestdanske Filmpulje vist, at en krone givet ud til regional medieproduktion giver fire lokale kroner igen. Men der mangler viden om, hvordan dette udviklingspotentiale oparbejdes og lanceres i Nordjylland. Dette projekt vil i samarbejde med private virksomheder, offentlige institutioner og Aalborg Universitet udvikle en oversigt over, hvor den nuværende talentpleje foregår, og hvor det aktuelle produktionsmiljø i Nordjylland findes. Den analytiske del af projektet sigter efter at udvikle en regional model for, hvordan det lokale vækst- og innovationspotentiale kan styrkes med henblik på at gøre Nordjylland til en aktør i især det danske, men også det internationale medielandskab.
Impact dato1 nov. 201330 jun. 2014
Impact kategoriØkonomisk impact
Impact niveauFordel