Aalborg Universitetsbibliotek

  • Postadresse

    Kroghstræde 3

    9220 Aalborg Øst

    Danmark

Organisationsprofil

Aalborg Universitetsbibliotek er et offentligt forskningsbibliotek for det nordjyske område. Bibliotekets primære opgave er at understøtte forskning og undervisning på Aalborg Universitet ved at stille relevant information og dokumentation til rådighed. Ved Aalborg Universitet er der mere end 3.000 ansatte og ca. 18.500 studerende.

Universitetsbiblioteket er geografisk placeret på Kroghstræde 3, hvortil der er knyttet mindre filialer placeret på universitetsområdet i henholdsvis Aalborg, Esbjerg og København.

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.