Organisationsprofil

Organisationsprofil

Hæmatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital varetager diagnostik, behandling og pleje af alle hæmatologiske patienter i Region Nordjylland. Afdelingen skal sikre, at de nordjyske patienter tilbydes den bedst mulige behandling og pleje på et evidensbaseret videnskabeligt grundlag med særlig fokus på forbedret overlevelse, optimering af livskvalitet og mindskelse af senkomplikationer.

Forskning og udvikling er en helt central del af denne målsætning og en integreret del af dagligdagen for alle medarbejdere, forskningspersonale og klinikere. Vores mål er fortsat og vedvarende at levere forskning og udvikling af høj international kvalitet, og vi besidder de nødvendige kompetencer inden for laboratorieforskning, bioinformatik/-statistik, epidemiologi, sygplejeforskning og råder desuden over en velfungerende klinisk forskningsenhed og biobank.

Forskningen er mangeartet og udføres i et tæt lokalt, nationalt og internationalt samarbejde, hvor fokusområderne blandt andet er personlig medicin, tumorcellebiologi, senfølger til kræftbehandling, trombose- samt epidemiologisk forskning. Afdelingen er forsknings-og uddannelsesmæssigt knyttet til Klinisk Institut og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet og indgår i et tværfagligt forskningssamarbejde på Aalborg Universitetshospital organiseret i Klinisk Kræftforskningscenter (KKFC).

Læs mere om Hæmatologisk Afdeling og Forskningsafsnittet på www.haematologi.rn.dk

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.