Organisationsprofil

Organisationsprofil

Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (AaUH), er en af fem onkologiske afdelinger på landets universitetshospitaler. Klinisk onkologi omfatter forebyggelse, akut og elektiv diagnostik, ikke-kirurgisk behandling, pleje, palliation og rehabilitering af patienter med kræftsygdomme i samtlige organsystemer. Afdelingen skal sikre Region Nordjyllands befolkning adgang til bedst mulig kræftbehandling og pleje på et evidensbaseret videnskabeligt forskningsgrundlag.

Onkologisk Afdeling har som vision at bedrive forskning af høj videnskabelig kvalitet og derved medvirke til basalvidenskabelige og kliniske forskningsresultater inden for klinisk onkologi og medicinsk fysik.

Den kliniske lærestolsprofessor har ansvar for forskning, udvikling og basisuddannelse inden for specialets områder. Forskning og udvikling gennemføres iflg. afdelingens strategiplan i samarbejde med forskningsudvalget. Læs mere om forskningen i Onkologisk Afdeling på: https://aalborguh.rn.dk/da/Forskning/Forskningsomraader/Specialer/Onkologi.

Klinisk forskning udføres i samarbejde med Klinisk forskningsenhed (KFE), Klinisk Kræftforskningscenter (KKFC), Klinisk institut, afdelingsledelsen og andre kliniske afdelinger ved Aalborgs Universitetshospital, nationale og internationale netværk.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.