Organisationsprofil

Organisationsprofil

Reumatologisk forskningsenhed er en velintegreret del af den kliniske hverdag på reumatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Enheden er i vækst og der forskes indenfor flere områder men med fokus på personlig medicin og ko-morbiditet ved gigt- og bindevævssygdomme. Forskningsfeltet inkluderer undersøgelse af kræftrisikoen ved artritsygdomme, SLE og myositis samt bivirkninger til behandling med biologiske lægemidler. Derudover forskes i kostens betydning for udvikling af gigtsygdomme samt kroniske smertetilstande. Enheden leder en række kliniske forsøg og registerbaserede undersøgelser herunder forskning i COVID-19 infektion. Der er et veletableret forskningssamarbejde på tværs af specialer i tilknytning til afdelingens Center for SLE og Vaskulitis.  Enheden er levende og består ud over den kliniske professor af lektorer, post.doc., ph.d.-studerende og medicinstuderende.  Vi er involveret i og varetager undervisning og vejledning på flere uddannelser på AAU - primært på medicinstudiet.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.