• PostadresseVis på kort

  A.C. Meyers Vænge 15

  2450 København SV

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

BÆREDYGTIGT DESIGN OG OMSTILLING

BDO - Bæredygtigt Design og Omstilling (section for Sustainable Design and Transition) er en sektion under Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet København.

Den drivende ambition for BDO-sektionens forskning og undervisning er udvikling af praksisser og produkter, der mindsker de sociale, økonomiske, styringsmæssig og miljømæssige udfordringer samfundet står over for –. BDO’s mål er at skabe og formidle ny viden om de socio-tekniske, organisatoriske og økonomiske processer knyttet til bæredygtig omstilling. Målet bliver således at udvikle viden, design, innovation og organisering, der kan udfordre status quo og inspirere andre aktører til at ændre samfundet i en mere bæredygtig retning.

Sektionen for Bæredygtigt Design og Omstilling har til huse i Aalborg Universitet Københavns bygninger i Sydhavnen.

Sektionen for Bæredygtigt Design og Omstilling driver og er en del af Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling (DIST). Læs mere om vores centeraktiviteter på DIST's hjemmeside: www.cdist.dk

BÆREDYGTIGT DESIGN OG OMSTILLING KONKRETISERET

Under temaet Bæredygtigt Design og Omstilling arbejder sektionens medarbejdere med en række delemner:

 • Transitionsstudier med fokus på, hvordan nye konstellationer af aktører navigerer i udviklingsprocesser knyttet til ændringer af forsyningssystemer, klimatilpasning og ændringer i byernes infrastruktur
 • Bæredygtigt design af produkter, services og systemer
 • Co-design processer og brugerinddragelse i design- og omstillingsprocesser inden for f.eks. velfærdsteknologi
 • Borgerinddragelse og empowerment: Interventioner en anden tilgang til forskning
 • Brugerinddragelse og iscenesættelse af innovation og designprocesser i private og offentlige virksomheder
 • Bæredygtig produktion, distribution og forbrug
 • Grøn makroøkonomi og markedsdannelse, bl.a. ift. energisystemer

 

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.