CARMA - Center for Arbejdsmarkedsforskning

Adresse
  • Danmark

Find os her

Organisationsprofil

Organisationsprofil

 CARMA er et tværvidenskabeligt forskningscenter, der har ekspertise i analyser af arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmarkedspolitik samt tilgrænsende politikområder og fordelingspolitiske aspekter af arbejdsmarkedsudviklinger. Centrets medarbejdere består af såvel økonomer, politologer, forvaltningsforskere som sociologer, og der udføres både grundforskning og strategisk samt anvendt forskning og evalueringer.

CARMA har eksisteret siden 1983 og har placeret sig som et både nationalt ledende og internationalt center for forskning i arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, implementering heraf og frontmedarbejderadfærd, samspil mellem politikfelter, arbejdsmarkedsudviklinger og –regulering ad faglig og politisk vej samt ændringer i lønmodtagerværdier og -interesser. Forskningsprofilen reflekteres i tre hovedprogrammer: a) arbejdsmarkedsrelationer og forhandlingssystemer, b) arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik og c) arbejdsmarkeds- og arbejdslivsstudier.

Medarbejderne i CARMA er meget aktive i formidling af forskningsresultater og som deltagere i den offentlige debat.

Centrets forskning skal holde - og gerne sætte - internationale standarder for empiriske og teoretiske studier af arbejdsmarkeds- og politikforhold. Metodisk bygger CARMAs forskere på en flerhed af undersøgelsesteknikker og fremgangsmåder med både kvantitative og kvalitative metoder – ofte i kombinationer som ”mixed methods”. Det gælder således surveys, registerbaserede undersøgelser, interview- og dokumentstudier m.v.

Eksempler på aktuelle CARMA-projekter er strategisk og operationel forbedring af de kommunale jobcentres virke (LISES-projektet), indsatsen for personer med funktionsnedsættelser (projekt om Handicap og beskæftigelse), forandringer af lønmodtagernes værdier og interesser (APL-projekt) og samspil mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitik (Kompetenceforsyning-Midt-projektet).

Centret ledes skiftende af professorerne Henning Jørgensen (efteråret 2019), Thomas Bredgaard (foråret 2020) og Flemming Larsen (efteråret 2020).

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.