• Kroghstræde 5

    9220 Aalborg Øst

    Danmark

Publikationer

Filter
Bidrag til bog/antologi
2022

Understanding the benefits of volunteering: Combining survey and administrative data in the Nordic ‘laboratory’

Qvist, H-P. Y., 2022, (Under udarbejdelse) Researching Voluntary Action. Dean, J. & Hogg, E. (red.). Policy Press

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

2021

Ambivalences of temporary residency: Needs and imagined futures of public intellectuals

Svensson, C. F., 2021, (Accepteret/In press) Refugee scholarship and refugee knowledges of Europe. Kmak, M. & Björklund, H. (red.). Routledge

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

2020

Betydningen af køn og kønsnormer i det epidemiske samfund: Covid19 i et kønsperspektiv

Faber, S. T. & Hansen, C. D., 2020, (Accepteret/In press) Det epidemiske samfund. Jensen, O. B. & Schultz, N. (red.). København: Hans Reitzels Forlag

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Historical overview of qualitative research in the social sciences

Brinkmann, S., Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. G., 2020, The Oxford Handbook of Qualitative Research : Second Edition. Leavy, P. (red.). 2. udg. Oxford: Oxford University Press, s. 23-58

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Interpretation, prejudice and the hermeneutic circle

Kristiansen, S. G., 2020, Qualitative analysis – eight approaches for the social sciences. Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (red.). london: SAGE Publications, 18 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiUndervisningpeer review

Intersectionality

Christensen, A-D. & Jensen, S. Q., 2020, Routledge International Handbook of Masculinity Studies. Gottzén, L., Mellström, U. & Shefer, T. (red.). Routledge, s. 81-91 11 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Kvalitative forløbsstudier

Mølholt, A-K. & Kristiansen, S. G., 2020, Kvalitative Metoder. En grundbog. Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.). 3 udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 237-256

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Lawyers and Access to Justice

Hunter, R., Olesen, A. & Sandefur, R., 2020, (Accepteret/In press) Lawyers in 21st century societies: Vol. 2 Comparisons and theories. Abel, R., Sommerlad, H., Hammerslev, O. & Schultz, U. (red.). Hart Publishing

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Legal Pro Bono Work in Denmark

Olesen, A. & Hammerslev, O., 2020, (Accepteret/In press) Global Pro Bono: Causes, Consequences, and Contestation. Cummings, S., Fabio, C. M. D. S. E. S. & Trubek, L. (red.). Cambridge: Cambridge University Press

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

2019

Det civile samfund, associationer og demokrati

Henriksen, L. S., 2019, Sociologiens problemer. En grundbog. Blok, A. & Bagge Laustsen, C. (red.). 1 udg. København: Hans Reitzels Forlag, Bind 1. s. 561-583 23 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiUndervisningpeer review

Disagreement about ethics and values in practice: Using vignettes to study social work

Ejrnæs, N. M. & Monrad, M., 2019, The Routledge's Handbook of Social Work Ethics and Values. Marson, S. & McKinney, R. (red.). Routledge, s. 233-239 7 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Dramaturgical Interactionism: Ideas of Self-Presentation, Impression Management and the Staging of Social Life as a Catapult for Critique

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S. G., 10 apr. 2019, Critical and Cultural Interactionism: Insights from Sociology and Criminology. Jacobsen, M. H. (red.). London: Routledge, s. 61-78 18 s. (Classical and Contemporary Social Theory).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Åben adgang

Faggruppers arbejde med inklusionsfremmende tiltag på børne- og ungeområdet

Ejrnæs, N. M. & Moesby-Jensen, C. K., 2019, Inklusion og eksklusion : en grundbog. Petersen, K. E. & Hedegaard Hansen, J. (red.). 1 udg. Hans Reitzels Forlag, s. 89 - 95

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Five Ways to Apprehend Classes

Faber, S. T., Prieur, A. I., Rosenlund, L. & Skjøtt-Larsen, J., 2019, Empirical Investigation of the Social Space. Blasius, J., Lebaron, F., Le Roux, B. & Schmitz, A. (red.). Springer, s. 99-114 16 s. (Methodos Series: Methodological Prospects in the Social Sciences; Nr. 1, Bind 15).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Forandringer i foreningsmedlemskab og frivilligt arbejde

Henriksen, L. S. & Levinsen, K., 28 maj 2019, Usikker modernitet: Danskernes værdier fra 1981 til 2017. Frederiksen, M. (red.). 1 udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 193-230 37 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Gender and Volunteering in Scandinavia

Boje, T. P., Hermansen, J. & Møberg, R. J., 2019, Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (red.). Cham: Springer, s. 153-174 22 s. (Nonprofit and Civil Society Studies).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Helhedssyn og det tværprofessionelle samarbejde i myndighedsarbejdet med børn og unge med autisme og ADHD

Moesby-Jensen, C. K., Ejrnæs, N. M. & Andersen, M. L., 2019, Diagnoser i myndighedsarbejde – Børn og unge med autisme og ADHD. Moesby-Jensen, C. K. (red.). København: Samfundslitteratur

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Nye udbydere af retshjælp i Danmark

Olesen, A. & Hammerslev, O., 2019, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (red.). Lund: Juristförlaget, s. 397-411

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Prison Life as ’Emotion Culture’: Reflections on Some of the Emotional Challenges of Conducting Prison Ethnography

Jacobsen, M. H. & Andersen, D. R., 2019, Emotions and Crime – Towards a Criminology of Emotions. Jacobsen, M. H. & Walkalte, S. (red.). London: Routledge, s. 131-153 23 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Subkulturer

Jensen, S. Q., 2019, Sociologiens problemer: En grundbog. Blok, A. & Bagge Laustsen, C. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 187-204 18 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiUndervisningpeer review

Trends in Volunteering in Scandinavia

Qvist, H-P., Folkestad, B., Fridberg, T. & Lundåsen, S. W., 2019, Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway, and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (red.). Springer, s. 67-95 (Nonprofit and Civil Society Studies: An International Multidisciplinary Series).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

2018

Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case

Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L., 1 nov. 2018, Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (red.). Cham: Springer, s. 199-207 9 s. (Nonprofit and Civil Society Studies).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Det forbudtes etnografi – om farligt feltarbejde, følelser, ekstremetnografi og situationel etik

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S., 2018, Etnografier. Jacobsen, M. H. & Jensen, H. L. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 325-358 34 s. (Sociologi, Bind 16).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiUndervisningpeer review

Diagnosticerede kriminelles selv-narrativer og brug af ADHD-diagnosen. I: Professionelle blikke – når fortællinger forandrer identitet

Berger, N. P., 2018, Professionelle blikke – når fortællinger forandrer identitet. Glintborg, C., Hedegaard-Sørensen, L. & Kirkebæk, B. (red.). København: Frydenlund Academic, s. 127-149 22 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Dokumentanalyse - muligheder og begrænsninger i arkiveret information

Møller, K., 2018, Metoder i kriminologi. Hviid Jacobsen, M. (red.). Hans Reitzels Forlag, s. 201-231 (Sociologi, Bind 15).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Embarrassment- Experiencing Awkward Self-Awareness in Everyday Life

Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S., 15 jul. 2018, Emotions, Everyday Life and Sociology. Jacobsen, M. H. (red.). London: Routledge, s. 104-125 21 s. (Classical and Contemporary Social Theory).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Etnografi som kriminologisk metode: deltagelse, indlevelse og potentielle problemer i studier af samfundets skyggeside

Jensen, S. Q., 10 jan. 2018, Metoder i kriminologi . Hviid Jacobsen, M. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 173-200 28 s. (Sociologi, Bind 15).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Ex-prisoners´need for legal aid in Denmark

Olesen, A., 2018, Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States. Hammerslev, O. & Halvorsen Rønning, O. (red.). Palgrave Macmillan, s. 193-225

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Åben adgang

Flygtningekvinden: Ruter og rødder

Christensen, A-D., 2018, Den sanselige udfordring: Campingkvinderne mellem kunst og videnskab. Gimmler, A. & Chemi, T. (red.). 1 udg. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, Bind 1. s. 163-173 10 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Fængselsstudier – forskningsmæssige muligheder og udfordringer for et kriminologisk felt

Jacobsen, M. H. & Andersen, D. R., 2018, Metoder i kriminologi. Jacobsen, M. H. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 413-452 40 s. (Sociologi, Bind 15).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Juss-Buss [Law Bus]: A Student-run Legal Aid Clinic

Hammerslev, O., Olesen, A. & Rønning, O. H., 2018, Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States. Hammerslev, O. & Rønning, O. H. (red.). Palgrave Macmillan, s. 147-167

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

On the reception of Bourdieu's sociology in the world's most equal societies

Hjellbrekke, J. & Prieur, A. I., 5 apr. 2018, The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Medvetz, T. & J. Sallaz, J. (red.). Oxford University Press, s. 68-87 20 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Åben adgang

Organisationsetnografi: om at analysere organisationspraksis

Kyed, M. & Pedersen, O., 2018, Etnografier. Hviid Jakobsen, M. & Louise Jensen, H. (red.). 1 udg. København: Hans Reitzels Forlag, s. 175-201 26 s. (Sociologi; Nr. 16).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Placering på sluten institution: ett könsperspektiv på straff och behandling av utsatta unga i Danmark

Henriksen, A-K. E., 2018, (Accepteret/In press) Låst institutionsvård för barn. Studentlitteratur

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Stories of Women's Lives Across Borders

Christensen, A-D., 2018, Life-boats: from dream to dream. Kirkegaard, M. & Norheim, M. B. (red.). Støtteforeningen for Life-boats, s. 98-100 2 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

Studying Deviance

Kristiansen, S., 2018, The Routledge Handbook on Deviance. Browm, S. & Sefiha, O. (red.). 1 udg. Routledge, s. 13-23 10 s. (Routledge handbooks).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiUndervisningpeer review

The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different

Selle, P., Strømsnes, K., Svedberg, L., Ibsen, B. & Henriksen, L. S., 1 nov. 2018, Civic Engagement in Scandinavia.: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (red.). Cham: Springer, s. 33-66 (Nonprofit and Civil Society Studies).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context

Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L., 1 nov. 2018, Civic Engagement in Scandinavia.: Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Henriksen, L. S., Strømsnes, K. & Svedberg, L. (red.). Cham: Springer, s. 1-31 31 s. (Nonprofit and Civil Society Studies).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

2017

Arlie R. Hochschild: Kommercielt følelsesarbejde, følelsesrelationer og familieliv i en markedstid

Kyed, M., 2017, Følelsernes sociologi. Glavind Bo, I. & Hviid Jakobsen, M. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 141-172 31 s. (Sociologi, Bind 14).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Class operations and measures

Leiulfsrud, H. & Prieur, A., 1 jan. 2017, Theory in Action: Theoretical Constructionism. Leiulfsrud, H. & Sohlberg, P. (red.). Brill, s. 72-88 17 s. (Studies in Critical Social Sciences, Bind 91).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Efterbehandling af data

Hansen, C. D., Møberg, R. J., Gundelach, P. & Hermansen, J., 2017, Survey: Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. Nielsen, R. S., Gundelach, P. & Frederiksen, M. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 167-187 19 s. (Samfundsvidenskabernes metoder; Nr. 8).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

Fortolkning, forforståelse og den hermeneutiske cirkel

Kristiansen, S., 2017, Kvalitativ analyse: Syv traditioner. Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 153-

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiUndervisningpeer review

Innovative Criminal Justice Responses to Sexual Violence

Iovanni, L. A. M., Miller, S. L. & Rowe, E., feb. 2017, Sourcebook on Violence Against Women, Third Edition. Renzetti, C. M., Edleson, J. L. & Bergen, R. K. (red.). Third udg. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, s. 231-253 23 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Interview with Torben Goldin

Møller, K. & Rasmussen, L., 2017, Trends in the Judiciary: Interviews with Judges Across the Globe, Volume Three. Lowe, D. & Das, D. (red.). Routledge, Bind 3. s. 81-98

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Introduction: War, violence and masculinities

Christensen, A-D. & Rasmussen, P. D., 2017, Masculinity, War and Violence. Christensen, A-D. & Rasmussen, P. (red.). New York - Oxon: Routledge, s. 1-14

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Kriminalitet, gældsproblemer og gældsrådgivning

Olesen, A., okt. 2017, Krim 50 års kriminalpolitik : Resultater og visioner. Minke, L. K. & Krim, L. (red.). Forlag1.dk, s. 277-297 20 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Marginalized adult ethnic minority men in Denmark: The case of Aalborg East

Christensen, A-D., Larsen, J. F. & Jensen, S. Q., 18 jan. 2017, Marginalized Masculinities: Contexts, Continuities and Change. Haywood, C. & Johansson, T. (red.). Routledge, s. 170-187

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Masculinity, Socio-emotional Skills and Marginalization Amongst Emergency Medical Technicians

Kyed, M., 2017, Marginalized Masculinities: Contexts, Continuities and Change. Heywood, C. & Johansson, T. (red.). New York: Routledge, s. 83-102 19 s. (Routledge Research in Gender and Society).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

1 Citationer (Scopus)

Modtagelse, screening og indførelsen af Risk-Need-Responsivity i danske fængsler - en status

Berger, N. P., 2017, 50 års kriminalpolitik, resultater og visioner. L. KRIM. & Minke, L. K. (red.). Fjerritslev: Forlag1.dk, s. 113-150

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Muligheder og udfordringer ved kombination af survey- og registerdata

Møberg, R. J., 2017, Survey - Design, stikprøve, spørgeskema, analyse. Frederiksen, M., Gundelach, P. & Skovgaard Nielsen, R. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 337-353 17 s. (Samfundsvidenskabernes metoder; Nr. 8).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review