Publikationer 1982 2019

Filter
Rapport
2015

Forskning i medierne: Om socialt udsatte børn og unge

Kabel, L., Hansen, E., Svith, F., Johansen, K., Ejstrup, M., Buch, R. & Koch, T., 2015, 1 udg. Ajour. 130 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Åben adgang
148 Downloads (Pure)

Teknisk rapport til spørgeskemaundersøgelsen "Fællesskabsforestillinger blandt danskere og nydanskere"

Kongshøj, K., 15 mar. 2015, 12 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Fil
2014
192 Downloads (Pure)

Fællesskab før forskelle: Lønmodtagerinteresser og værdier i forandring

Caraker, E., Høgedahl, L., Jørgensen, H. & Møberg, R. J., nov. 2014, Aalborg. 33 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Fil

Local Production Systems in Aalborg, Denmark

Kongshøj, K., 2014, (FLOWS WORKING PAPER SERIES; Nr. 15).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

314 Downloads (Pure)

Opmærksomhedspunkter ved evaluering af politiske reformer: Rapport fra metaevalueringen af evalueringen af NAV-reformen i Norge

Breidahl, K. N., Furubo, J-E., Hjørdis Halvorsen, A. & Hansen, M. B., 2014, Norges forskningsråd. 63 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Fil
2013

Danskernes hverdagsproblemer. Tryghedsmåling 2013

Andersen, J., Hede, A. & Andersen, J. G., 10 okt. 2013, København: TrygFonden. 115 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Nielsen, K., Jørgensen, C. H., Koudahl, P., Munk, M. D., Pilegaard Jensen, T., Pedersen, L. T., Grønborg, L., Hvitved, L., Ingemann, L., Jonasson, C. & Lippke, L., aug. 2013, 39 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

69 Downloads (Pure)

Grundforløbspakker og frafald på danske erhvervsskoler: Del 1: modeller for grundforløbspakker på de danske erhvervsskoler

Munk, M. D., Bohn, L. & Baklanov, N., aug. 2013, 57 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Fil
429 Downloads (Pure)

Grundforløbspakker og frafald på danske erhvervsskoler: Del 2: mulige effekter af reformen i 2007

Munk, M. D., Baklanov, N. & Bohn, L., aug. 2013

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Fil

Kort, kvalitativ rapport om fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Nielsen, K., Jørgensen, C. H., Koudahl, P., Munk, M. D., Pilegaard Jensen, T., Pedersen, L. T., Grønborg, L., Hvitved, L., Ingemann, L., Jonasson, C. & Lippke, L., aug. 2013, 9 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Omsorgsbetinget livskvalitet og hjemmehjælp - en ASCOT-undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere

Rostgaard, T., Andersen, M. H., Clement, S. L. & Rasmussen, S., jul. 2013, Aalborg: Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. 59 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

286 Downloads (Pure)
Fil
2012

Bestillerkompetence: bidrag til en helhedsforståelse

Lassen, M. & Møberg, R. J., apr. 2012, Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk (SkanKomp). 12 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Den danske samfundsudvikling 1848-2012 og marxistisk, neoklassisk, keynesiansk, monetaristisk og nykeynesiansk teori

Madsen, P. T., aug. 2012, 2 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 117 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Omsorg og livskvalitet i plejeboligen

Rostgaard, T., Brünner, R. N. & Fridberg, T., 9 feb. 2012, 1 udg. SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd. 150 s. (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

2011

Omsorg og etnicitet: Nye veje til rekruttering og kvalitet i ældreplejen

Rostgaard, T., Bjerre, L., Sørensen, K. M. & Rasmussen, N., 2011, København: SFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd. 207 s. (SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

785 Downloads (Pure)
Åben adgang
Fil
2009

Brug af testdata i børneforløbsundersøgelsen (BFU)

Munk, M. D. & Skov Olsen, P., 2009, Undervisningsministeriet. 11 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Evaluering af PDA-anvendelse i Frederikshavn Kommunes hjemmepleje

Bjørnholt, B. & Agger Nielsen, J., 2009

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Forandring af social uddannelsesmobilitet i Danmark

Munk, M. D., 2009, København: Undervisningsministeriet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

1119 Downloads (Pure)

Karakterdifferentiering på danske universiteter - fordelt på hovedområder

Klausen, T. B., 2009, Aalborg: Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. 12 s. (CCWS Research Notes).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Åben adgang
Fil

Evaluering af brugen af det elektroniske medicinmodul Theriak på medicinsk afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring

Madsen, P. T. & Rostgaard, P. E., 2007, Aalborg Universitet: Aalborg Universitet. 72 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

603 Downloads (Pure)
Åben adgang
Fil
2006
123 Downloads (Pure)

Agening and qualification: -Continuing vocational training for older employees in SMEs and development of regional support structures.

Pedersen, B. B. & Sørensen, J. H., 2006, 60 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Åben adgang
Fil
2005

Benchmarking Study on Services Offered to People with Disabillities: the Netherlands

Oorschot, W. V., 2005, Copenhagen: Ramboll Management.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Borgerdeltagelse på nettet: Digitale demokratiforsøg i Hals Kommune

Torpe, L., 2005, Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet. 105 s. (Arbejdspapirer: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning; Nr. 2004, Bind 7).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Faktorer af betydning for sygeplejerskers tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Friis, K., Ekholm, O. & Hundrup, YA., 2005, København: Statens Institut for Folkesundhed,.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Etikk eller butikk? Norske lederes holdning til arbeidsmiljø og miljøvern ved investeringer i utlandet

Klausen, T. B., 2001, 36 udg. Oslo: Makt- og demokratiutredningen. 36 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

2000

Etiske investeringer

Klausen, T. B., 2000, 16 udg. Oslo: Institutt for Samfunnsforskning. 79 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning