Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet er et tværfagligt miljø. Vores mål er at bidrage til udviklingen af almen praksis. Ud over forskning varetager vi også almenmedicinsk forskningsbaseret undervisning.

I centret forskes der inden for flere områder, men særligt med fokus på muskelskeletområdet hos både unge og voksne; anvendelsen af ny teknologi i almen praksis; brug af antibiotika, samt kroniske sygdomme som for eksempel diabetes og hensigtsmæssig behandling heraf. Desuden er et fokusområde at sikre implementering og effektiv anvendelse af forskningsresultater. Vi er involveret i og varetager undervisning og vejledning på flere uddannelser på AAU - primært på medicinstudiet.

Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet blev etableret i efteråret 2015 på baggrund af en samarbejdsaftale indgået mellem Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, Fonden for Almen Praksis og Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Læs mere om Center for Almen Medicin på www.almenmedicin.aau.dk

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.