Organisationsprofil

Organisationsprofil

Center for Fysisk Planlægning

Samfundets udvikling kommer hele tiden til udtryk i forandringer i de fysiske omgivelser. Det ses i ændringer i det bebyggede miljø i større og mindre byer såvel som i anvendelsen af arealer i landområder. Fysisk planlægning handler om at forstå og analysere disse ændringer, og især at diskutere aktiviteter og handlinger som har til hensigt at påvirke ændringer i det fysiske miljø.

Center for Fysisk planlægning har således til hensigt at forstå fysisk-rumlige forandringsprocesser og -udfordringer samt hvordan disse håndteres – særligt hvordan disse koordineres, organiseres, faciliteres, reguleres og administreres. Dette indebærer et fokus på et vidt spektrum af mere specifikke temaer, sektorer og udfordringer, såsom:

  • Bæredygtig arealanvendelse i regioner, byer, lokalsamfund og i landområder
  • Klimaforandring og planlægning – strategier for forandring og tilpasning fra EU til lokalniveau
  • Smart Cities & Regions. Integrerede politikker og løsninger
  • ”Inkluderende” regioner, byer og lokalsamfund
  • Byregioner – mellem polycentrisk og monocentrisk udvikling
  • ”Langsomme byer”, aldrende byer og demografiske udfordringer for udvikling i byer og på landet
  • Kvalitativ udvikling i perifere regioner og lokalsamfund
  • Koordinering af handling: udfordringer og synergier i regional og bymæssig politik, styring og planlægning
  • Evidens-baserede policies (EU, ESPON, nationale og regionale).

Centret er en platform for videns-interaktion og netværksaktiviteter relateret til fysisk udvikling og planlægning og er fokuseret på samarbejde på alle niveauer med planlæggere, myndigheder, konsulenter og andre forskere. Der søges på tværs af det varierede spektrum af planlægningsaktiviteter efter de nye fremtrædelsesformer og roller som fysisk planlægning indtager i samfundsudviklingen.

Centret er primært sammensat af forskere fra Institut for Planlægning og Institut for Planlægning og Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.