Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease

Organisationsprofil

Organisationsprofil

De inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa, er kroniske tarmlidelser, som opstår i det tidlige voksenliv og rammer millioner af mennesker på verdensplan. Der er ingen definitiv kur for sygdommene og årsagen til sygdommene er i vid udstrækning ukendt. Den enkelte patients sygdomsforløb er uforudsigeligt og kan variere fra mild sygdom, der kan holdes i ave med forholdsvis simple lægemidler til svær sygdom med vedvarende betændelse, behov for kirurgiske indgreb og risiko for andre inflammatoriske lidelser, leversygdomme eller cancer. På grund af den begrænsede viden om sygdommes opståen og deres meget varierende forløb, er vi ikke i stand til at forudse, hvilket sygdomsforløb et nydiagnosticeret ungt menneske vil få.

Formålet med PREDICT er at foretage en detaljeret karakteristik af unikt biologisk materiale fra Danmarks Nationale Biobank og kombinere disse biologiske data med information fra vores nationale danske registre om sygdommenes begyndelse og forløb for at komme et stort skridt nærmere en forståelse af, hvordan IBD opstår, og hvordan den enkelte patients prognose er. Ved at undersøge genetik, epigenetik, antistoffer, inflammationsmarkører, metabolitter og tarmmikrobiomer på tusindvis af patienter og kombinere disse data med kliniske data over tid, forventer vi at skabe ny grundvidenskabelig forståelse for de biologiske mekanismer bag udviklingen af IBD og det heterogene sygdomsforløb ved IBD, inklusiv det varierende behov for og den varierende virkning af forskellige lægemidler. Ved at skabe en datasø med denne rigdom af biologisk og klinisk information, forventer vi at forandre kategoriseringen af IBD, skabe basis for personlig medicin med skræddersyet behandling til den enkelte patient, og vi forventer, at vore aktiviteter vil danne basis for betydningsfulde internationale samarbejder i mange år fremover.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.
  • Inflammatory Bowel Diseases (Tidsskrift)

    Tania Hviid Bisgaard (Fagfællebedømmer)

    1 okt. 202231 okt. 2022

    Aktivitet: Redaktionelt arbejde og fagfællebedømmelsePeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning