Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningscenterets navn:

Center for Neuroteknologi og Rehabilitering

Forskningscenterets initialer:

CNR

Forskningscenterledere:

Steering committee:

 • Erika G. Spaich, Ph.D., Lektor
  • Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
 • Andrew J. T. Stevenson, Ph.D., Lektor
  • Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
 • Markus BBrasholt, Afdelingschef
  • Afdeling for Rehabilitering, Regionshospital Nordjylland
 • Peter D. C. Leutscher, Ph.D., Klinisk Professor, Overlæge
  • Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland
  • Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
 • Boris Modrau, Ph.D., Klinisk Lektor, Overlæge
  • Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
 • Benjamin J. Svejgaard, Ph.D.-studerende, Reservelæge, Klinisk Lærer
  • Neurologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital
  • Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Deltagere og samarbejdspartnere:

Center for Neuroteknologi og Rehabiliterings (CNR) tre hovedaktører er Neuroenhed Nord ved Regionshospital Nordjylland, Neurologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital, samt Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut ved Aalborg Universitet. Endelig har Center for Klinisk Forskning ved Regionshospital Nordjylland en støttende funktion. CNR bygger videre på et allerede etableret mangeårigt samarbejde mellem partnerne.

Hvad er vores grundlæggende mål?

 • Formålet med Center for Neuroteknologi og Rehabilitering (CNR) er, at styrke forskning og udvikling af klinisk teknologi-baseret neurorehabilitering af stroke-patienter i et unikt enstrenget rehabilitationsforløb i Region Nordjylland.
 • CNR har et særligt fokus på at bedrive tværfaglig og patientnær forskning. Således samarbejder klinikere, terapeuter og forskere i tæt dialog og tilsvarende i tæt relation til patienterne i forhold til udvikling, validering og implementering af ny teknologi til understøttelse af den eksisterende neurorehabilitering.
 • Der vil derudover samarbejdes for at bl.a. etablere nationale faglige retningslinjer, implementere nationale anbefalinger og etablere en systematisk follow-up efter genoptræning.
 • Ligeledes vil CNR bidrage til uddannelsen af sundhedsfaglige grupper inden for neurorehabilitering.

Vores forskning – hvad vi laver:

Center for Neuroteknologi og Rehabiliterings mission er at generere ny viden indenfor neuroteknologi og rehabilitering igennem tværfaglig forskning til gavn for stroke-patienter. Derudover er det CNRs mission at udvikle innovative screening og behandlingsstrategier inden for stroke-rehabilitering.

Hvordan bidrager vores forskning til samfundsmæssige sundhedsudfordringer?

Center for Neuroteknologi og Rehabilitering (CNR) er et state-of-the-art center, som samler klinik, terapi og forskning omkring den enkelte patient under ét tag. Etablering af forskningsfaciliteter med det nyeste og mest avancerede udstyr i dette tværfaglige miljø vil ikke kun være en gevinst for nordjyske patienter med stroke og deres pårørende, men vil desuden i høj grad sætte Region Nordjylland på verdenskortet inden for stroke-neurorehabilitering. Derved bliver der skabt et attraktivt arbejds- og udviklingsmiljø for neurologer, terapeuter, sygeplejersker, forskere, studerende og andet sundhedsfagligt personale til at specialisere sig inden for neurologi og neurorehabilitering i Region Nordjylland. Derudover forventes det, at samarbejdet mellem det offentlige og private medfører til yderligere udvikling af nye produkter og løsninger, som vil bidrage til nye patenter og opstart af nye virksomheder til gavn for den nordjyske erhvervsudvikling.

Hvem er vores vigtigste samarbejdspartnere?

Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet:

 • Integrative Neuroscience Research Group
 • Neural Engineering and Neurophysiology Research Group
 • Neurorehabilitation Robotics and Engineering Research Group
 • Neurorehabilitation Systems Research Group

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Neuroenhed Nord, Regionshospital Nordjylland

Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.