• PostadresseVis på kort

  Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, A, 3433

  2450 København SV

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Centerleder: Noemi Katznelson

CeFU - Center for Ungdomsforskning bedriver forskning i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU arbejder tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret. 
 
CeFUs livsnerve er kontakten til verden udenfor universitetet. Det betyder, at forskningen bliver til i et tæt samarbejde med organisationer, institutioner, uddannelser, ministerier og andre med kontakt til unge. Nogle er medlemmer af den forening, som står bag CeFU, og som er med til at sikre centeret en solid forankring i samfundet. Samtidig er vi et forskningscenter på et universitet med høje standarder for den viden, vi producerer.
CeFU anlægger de unges perspektiver på det liv, de lever, og de livsvilkår, der præger ungdomslivet. CeFUs forskning går på tværs af sektorer og institutionelle opdelinger af ungdomslivet. CeFU arbejder med et 360 graders perspektiv og undersøger problemstillinger på tværs af livsområder, uddannelser, lovgivninger, videnskabelige discipliner, ungdomsliv og meget mere.
 
Bag CeFU står Foreningen Center for Ungdomsforskning, som består af en række institutioner og organisationer, der ønsker at være en del af et stærkt interessefællesskab omkring unge og forskningen i ungdomsliv. Foreningen støtter op om en dagsordenssættende, samfundsrelevant og anvendelsesorienteret ungdomsforskning.
Center for Ungdomsforskning (CeFU) hører under Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, Campus København.
 
CeFUs vision er at bedrive forskning af høj kvalitet, der gør en forskel.

CeFUs mission er:

 • At være et dagsordenssættende forskningscenter for forskning i unge, ungdom og ungdomsliv både i Danmark og internationalt
 • At bedrive forskning, der inddrager unges perspektiv, og som går på tværs og i dybden af ungdomslivets forskellige aspekter – empiris og teoretisk
 • At bedrive tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant og kan omsættes og bruges i praksis, så det kommer unge til gavn
 • At være et forskningscenter, der indgår i dialog og samarbejde med brugerne af ungdomsforskningen, herunder foreningen bag centeret

Det er afgørende for CeFU, at forskningen skal gøre en positiv forskel for de unge og for samfundet. Derfor samarbejder CeFU tæt med mange forskellige aktører og inddrager altid de unges perspektiv i forskningen.

Emneord

 • Velfærdsstat
 • Uddannelse
 • Pædagogik og Læring
 • Sociologi og Sociale forhold
 • Psykologi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.