Organisationsprofil

Organisationsprofil

Center for Bæredygtig og Digital Transformation blev etableret I 2021 og antager som udgangspunkt behovet for en dybdegående transformation for at sikre en levedygtig fremtid for alle. Den nødvendige transformation er bæredygtig såvel som digital, og den omfatter de mange sociale, miljømæssige og teknologiske elementer, som udgør strukturen i de menneskelige praksisser der medfølger at leve I en fælles verden. 
 
Ved at påtage sig dette perspektiv sigter Center for Bæredygtig og Digital Transformation efter at fremme - på AAU og udover – forskningsprojekter, uddannelsesindhold og social såvel som professionel praksis, der tager udgangspunkt i en kombination af både menneskelige, sociale, økonomiske og miljømæssige dimensioner af bæredygtighed gennem design, produktion, vudering af og interaktion med digitale teknologier. For at opnå disse mål er centerets aktiviteter rettet imod: 1) kortlægning af den nyeste forskning og praksis som kombinerer bæredygtighed og digitalisering; 2) generering af nye ideer til at fremme det overordnede mål om en bæredygtig og digital transformation med særlig opmærksomhed på de praksisser der konstituerer livet I en fælles verden; 4) styrkelse af tværfaglige forskningsforslag relateret til centerets centrale temaer; 5) infrastrukturmuligheder for forskere, studerende og samfundet som helhed til at udforske og eksperimentere med nye måder at forholde sig til bæredygtige og digitale transformationer.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.