CISKO - Forskning i socialfaglig praksis med udsatte børn, unge og familier

  • Postadresse

    Kroghstræde 7

    9220 Aalborg Øst

    Danmark

Organisationsprofil

Formålet med CISKOs forskning er at bidrage til bedre vilkår for udsatte børn, unge og familier ved at skabe forskningsbaseret og praksisnær viden af høj faglig kvalitet inden for to hovedtemaer: livsbetingelser for børn, unge og familier i udsatte positioner samt den faglige praksis i det sociale og forebyggende arbejde med børn, unge og familier.

UDSATHED OG LIVSBETINGELSER

CISKOs forskning fokuserer på, hvordan udsathed kommer til udtryk hos børn, unge og familier, og hvilke bagvedliggende årsager og mekanismer, der skaber og fastholder udsatheden. Det omhandler blandt andet forskning i børn og unges mentale helbred og sociale trivsel, vilkår for børn og unge med handicap eller kronisk sygdom samt forskning i livsbetingelser for udsatte familier eksempelvis konsekvenser af fattigdom og social ulighed.   

DET SOCIALE ARBEJDE OG DEN FAGLIGE PRAKSIS

Centralt i CISKOs forskning er et stærkt fokus på, hvordan det sociale arbejde og den faglige praksis udfolder sig i mødet mellem de fagprofessionelle og børn, unge og familier. Hvornår, hvordan og under hvilke betingelser og organisatoriske og styringsmæssige rammer medvirker denne praksis til at mindske udsatheden og forbedre livsbetingelserne for de berørte børn, unge og familier? Særligt er CISKOs forskning optaget af, hvordan fagprofessionelle omsætter sociale politikker og reformer til konkrete indsatser og handlinger, og hvordan mødet mellem fagprofessionel og borger foregår, herunder hvordan de fagprofessionelle konstruerer og forstår borgeren og borgerens problemer, hvordan de fagprofessionelle skønner, prioriterer og agerer, og hvordan organisering, styring og politiske og samfundsmæssige diskurser påvirker praksis.

ET KRITISK OG ANVENDELSESORIENTERET BLIK PÅ FELTET

Et kritisk blik på samfundsmæssige og organisatoriske strukturers betydning for såvel børn, unge og familiers livsbetingelser som for det sociale arbejde på området er et gennemgående perspektiv i CISKOs forskning.

CISKO er som forskningsmiljø forankret ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og en stor del af CISKOs forskning foregår tæt på og i samarbejde med praksis-organisationer eksempelvis kommunale aktører på området, hvilket er med til at sikre at CISKOs forskning er relevant for praksis, og at den medvirker til at udvikle praksis med udsatte børn, unge og deres familier.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.