Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS) er et multidisciplinært forskningscenter, som bedriver forskning i hvorledes kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats kan forbedres.

Forskningen er fokuseret på at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser mest effektivt forbedres?
  • Er der uønsket variation/ulighed i kvaliteten af ydelserne – hvad er implikationerne og hvordan kan det i givet fald elimineres?
  • Hvilke kliniske interventioner er mest effektive og til hvilke patienter?

DACS blev etableret 1. januar 2018 på baggrund af et samarbejde mellem Region Nordjylland repræsenteret ved Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien i Region Nordjylland samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet.

Læs mere om DACS på www.dacs.aau.dk

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.