Organisationsprofil

Organisationsprofil

Dansk Center for Sundhedsinformatik arbejder med forskning, udvikling, rådgivning og undervisning i informationsteknologi til sundhedssektoren. Centret søger at fremme forståelsen af samspillet mellem informationsteknologi, sundhedsvæsenets organisation og sundhedsfaglige problemstillinger. 

Dansk Center for Sundhedsinformatik er et formelt netværkssamarbejde mellem universiteter, offentlige og private virksomheder og organisationer, hospitaler og regioner. Centret er forankret i de forskningsmæssige miljøer på Aalborg Universitet, der på det sundhedsinformatiske område er et samspil mellem flere institutter, bl.a. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Institut for Planlægning, Institut for Kommunikation og Psykologi samt Institut for Økonomi og Ledelse. 

Samarbejdspartnerne er repræsenteret i en referencegruppe, og den daglige drift varetages af et forretningsudvalg og en centerleder. De tilknyttede forskere kommer fra tre fakulteter på Aalborg Universitet. Sekretariatet er beliggende på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.

 

TVÆRFAGLIG OG ALSIDIG LØSNING AF SUNDHEDSINFORMATISKE OPGAVER

Via Aalborg Universitet og sine samarbejdspartnere: KORA, MedCom, CHI-Leverandørforum, Region Midtjylland, Århus Universitet, Aalborg  Universitetshospital og Region Nordjylland, kan Dansk Center for Sundhedsinformatik tilbyde en tværfaglig og alsidig indgang til løsninger af sundhedsinformatiske opgaver.

Dansk Center for Sundhedsinformatik stiller sin viden til rådighed for både nationale og internationale projekter.

 

DACHI'S KOMPETENCEOMRÅDER

Dansk Center for Sundhedsinformatik beskæftiger sig hovedsageligt med følgende forsknings- og arbejdsområder:

 • brugerinterface og usability
 • teknologivurdering og -implementering
 • organisationsforhold
 • kliniske beslutningsstøttesystemer
 • kliniske informationssystemer, herunder EPJ
 • kvalitetsvurdering
 • brugerdreven innovation
 • arbejdspraksisstudier
 • velfærdsteknologi

Andre kompetenceområder er:

 • netværksdannelse og drift af netværksbaseret virksomhed
 • vidensudveksling mellem universitet, industri og klinik
 • uddannelse og kompetenceudvikling
 • projektledelse

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.