Det Humanistiske Fakultet

  • Kroghstræde 1

    9220 Aalborg Ø

    Danmark

Publikationer 1972 2022

Filter
Bidrag til rapport
2004

Uddannelse for kortuddannede kvinder

Keller, H. D., 2004, Kvinder mellem uddannelse og arbejde. Hvidbog om barrierer for kortuddannede kvinders deltagelse i erhvervsfaglig uddannelse. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

2003

Sprogpolitik på de danske universiteter

Götzsche, H., Lauridsen, K. M. & al., E., 2003, The Danish Rector’s Conference, March 2003..

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

2002

Mange bekker små......

Lorentsen, A. & Støkken, A. M., 2002, Mange bekker små......: Evaluering av arbeidet med SOFF-støttete fjernundervisningsprosjekter. Tromsø: SOFF œ Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning, Universitetet i Tromsø, 174 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

2001

Du métier à la profession : l’émergence de l’ingénieur-géomètre et l’exercice colonial au début du XXe siècle

Vacher, H., 2001, Les ingénieurs maghrébins dans les systèmes de formation.: Systèmes de formation, filières coloniales et pratiques professionnelles contemporaines. Gobe, E. (red.). Tunis: Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, s. 173-193 20 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Social Inequality in the Welfare State

Munk, M. D., 20 jan. 2001, Symposium i anvendt statistik. Jensen, N. E. & Linde, P. (red.). Økonomisk Institut KU og Danmarks Statistik, s. 101-113

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

2000

Arbejdspladsen som læringsmiljø

Rasmussen, P. D., 2000, Nordjylland som lærende region. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, s. 24-30 (VCL-serien; Nr. 15).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

201 Downloads (Pure)

Kød i fremtidens storkøkkener

Mikkelsen, B. E., 2000, Rapport fra konference om.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Fil

Opgørelse af fremmøde-stabilitet for patienter i musikterapi 1997

Hannibal, N. & Pedersen, I. N., 2000, Den musikterapeutiske behandling – teoretiske og kliniske refleksioner: Årsskrift 2000. Aalborg: Aalborg Psykiatriske Sygehus - Aalborg Universitet, s. 141-143 3 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Oversigt over projektforløb og erfaringer med projektledelse.

Mikkelsen, B. E. & Jørgenasen, M. S., 2000, Rapport nr7 fra Storkøkken.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

119 Downloads (Pure)

Rapport fra konferencen Indkøb af kød i catering

Mikkelsen, B. E., 2000, Indkøb af kød i catering.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Fil

Udviklingsmetoder - Veje til nye produkter og koncepter i catering.

Mikkelsen, B. E., Thorsen, A. V., Trolle, E. & Jørgensen, M. S., 2000, Veje til nye produkter og koncepter i catering.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Øresundsområdet som lærende region

Rasmussen, P. D., 2000, Nordjylland som lærende region. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, s. 20-23 (VCL-serien; Nr. 15).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1999

Kommunikation omkring og på intranettet

Lund, B., 1999, 1. Rapport om Det Innovative Seminarium. Aalborg: Aalborg Seminarium, 7 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1998

Musikterapiens start inden for psykiatrien - lidt historie

Pedersen, I. N., 1998, Musikterapi i psykiatrien 1. Indføring i musikterapi som en selvstændig behandlingsform. Pedersen, Inge Nygaard (red.) (red.). Musikterapiklinikken: Aalborg Psykiatriske Sygehus - Aalborg Universitet, s. 11-19 (Musikterapi i psykiatrien; Nr. 1).

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1997

Drama som metafor for design af distribueret, kollaborativ læring

Sorensen, E. K. & Fjuk, A., 1997, Læring og Multimedier. Dirckinck-Holmfeld, L. & Danielsen, O. (red.). Aalborg Universitetsforlag

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskningpeer review

På vej mod et virtuelt læringsparadigme

Sorensen, E. K., 1997, Refleksive læreprocesser. Jacobsen, J. C. (red.). Politisk revy, s. 78-109

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskningpeer review

1996

A case study on the implementation of Environmental Management in catering.

Mikkelsen, B. E., 1996, In "9 texts from a PhD seminar on Corporate Environmental Management - between market and regulation.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Den æstetiske oplevelse af natur og landskab

Pahuus, M., 1996, Har de en æstetik? De kulturelle bevægelsers brug og formning af byens og landskabets rum. Algreen-Ussing, G. (red.). SBI forlag, s. 130

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Kantinebranchen - resultater fra en landsdækkende undersøgelse.

Mikkelsen, B. E. & Bech, C., 1996, Kantinebranchen - resultater fra en landsdækkende undersøgelse. .

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1994

Grønne mærkningskriterier i andre lande: Workshop om Kriterier for den grønne nøgle for hoteller og restauranter

Mikkelsen, B. E., 1994, Grønne mærkningskriterier i andre lande.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Qualification of Teachers for Distance Education

Sorensen, E. K., 1994, A Preliminary Investigation of Initiatives in the Nordic Countries.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskningpeer review

1993

Dialogues in Networks

Sorensen, E. K., 1993, The Computer as a Medium. Andersen, P. B. & al., E. (red.). Cambridge University Press, s. 389-421

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskningpeer review

Negotiations in the Workplace: Opening Remarks

Firth, A., 1993, AILA Scientific Commission Newsletter. Bind March. s. 6-12

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Pragmatics Around the World: Impressions of the 4th International Pragmatics Conference

Firth, A., 1993, ESP Newsletter. Bind December.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1992

Færdigretter pakket i modificeret atmosfære

Mikkelsen, B. E., Bjørn, H., Persson, B., Petersen, M., Sørensen, A. & Trolle, E., 1992, Færdigretter pakket i modificeret atmosfære.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Udarbejdelse af skriftligt materiale

Rasmussen, P. D., 1992, Fjernundervisning i åbne uddannelser på AUC : En udviklermappe. Christensen, B. B. (red.). Aalborg Universitet - TNP series, 29 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportRådgivning

1991

When Methodology Meets Rationale: CA and LSP

Firth, A., 1991, CSP Newsletter. Bind August. s. 13-25

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1989

Aktørsmetodens brug af dialoger: spørgsmål og svar

Nørreklit, L., 1989, Kvalitative Metoder. Rasmussen, O. (red.). SSF

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Kvalitativ udvikling

Nørreklit, L., 1989, Kvalitative Metoder: rapport. Rasmussen, O. (red.). Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1987

Forskning og magisterbeskæftigelse

Rasmussen, P. D., 1987, Hvidbogen - status og perspektiver i magisterbeskæftigelsen,. Pedersen, N-H. & Rasmussen, O. (red.). Dansk Magisterforening, s. 100-117

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1985

Anvendelsen af informationsteknologi i undervisningen: Rejserapport over studieophold i USA/Canada

Lund, B., 1985, Technical Report IR 85 - 13. Aalborg: Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

"Det overhodet ikk' til og handl' til det dær Mozart" - om metoder og metodeproblemer i forbindelse med forskningsprojektet "Musikfaget i gymnasiet"

Bonde, L. O., 1985, Rapport vedr uddannelsesforskning.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Humaniora, kultur og politik

Rasmussen, P. D., 1985, Er lyset for de lærde blot?: Humaniorarapporten i kritisk belysning. Søderberg, A-M. (red.). Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), s. 25-36

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1984

Medieudviklingen og fremmedsprogsfagene

Alrø, H., 1984, Temarapport om uddannelsesforskning vedrørende informationsteknologi og skole. Nørgaard, E. (red.). Udvalget vedrørende uddannelsesforskning; SHF/SSF, s. 104-112

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskningpeer review

Overvejelser om studieforløb i projektorganiserede uddannelser

Rasmussen, P. D., 1984, Projektarbejde i universitetsuddannelserne. Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning, 16 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1983

Gymnasiet og uddannelsesforskningen

Rasmussen, P. D., 1983, Temarapport om uddannelsesforskning: Gymnasiet: Publikation nr. 5 fra udvalget om uddannelsesforskning. Udvalget vedrørende uddannelsesforskning; SHF/SSF, s. 31-44

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

Social differentiering - allestedsnærværende og dog flygtig

Laursen, E. & Rasmussen, P. D., 1983, Temarapport om uddannelsesforskning - teori og metode. København: Udvalget vedrørende uddannelsesforskning; SHF/SSF, 8 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1982

Skole og ungdomskultur i den sociale differentieringsproces

Laursen, E. & Rasmussen, P. D., 1982, Temarapport om uddannelsesforskning - 16-19-årige. København: Udvalget vedrørende uddannelsesforskning; SHF/SSF, s. 25-36

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportForskning

1978

Forskning: - kvindeforskning

Vestergaard, H., 1978, Boligrammer menneskeværd: - en kvinderapport. Koch, N. (red.). 1 udg. København: Branner og Korch, s. 10-18 8 s.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/konference proceedingBidrag til rapportFormidling