Organisationsprofil

Organisationsprofil

Æstetisk nydelse er, sammen med kærlighed, håb og venskab, dét som giver livet eksistentiel værdi.
Æstetisk nydelse er desuden rige, komplekse erfaringer, som involverer elementer som skønhed, hygge, begejstring, flertydighed, elegance m.m. Medlemmerne af forskningsgruppen et (&) har derfor en stor, fælles interesse i at studere de dynamiske samspil mellem æstetik og oplevelser/erfaringer og udbrede denne viden til andre forskningsmiljøer, studerende og det omgivende samfund.

Et (&) arbejder ud fra den fælles antagelse, at æstetik er af afgørende social og eksistentiel betydning. Æstetikkens sociale betydning understreges af den massive æstetisering af senmoderne, vestlige samfund, som i høj grad er formet af æstetisk praksisser inden for blandt andet design, forbrugskultur, medieproduktion, markeds- og politisk kommunikation. Men samtidigt tildeles æstetik ofte en meget marginal og sekundær, da det betragtes som blot en overfladisk ornamentering af andre, mere væsentlige fænomener. Et (&) er motiveret af dette paradoks: at æstetik på den har stor betydning for vores liv, samfund og trivsel, men samtidigt anses for økonomisk, politisk – og ofte også akademisk - betydningsløst.   

På den baggrund arbejder et (&) for en æstetisk reveille – ikke mindst fordi det er et essentielt element i et tidssvarende dannelsesbegreb, der kan håndtere det 21. århundredes udfordringer på eksistentielt og socialt ansvarlige måder

Emneord

  • Kommunikation og Informatik
  • Æstetik
  • Dannelse
  • Kritik
  • Kultur
  • Æstetisering

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.