ExCITe - Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies

  • PostadresseVis på kort

    Niels Jernes vej 14

    9220 Aalborg Øst

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

ExCITe er et forskersamarbejde på tværs af fakulteterne på Aalborg Universitet. Det blev etableret i juni 2005, og i dag tæller 14 forskergrupper og i alt 112 videnskabelige medarbejdere. I Danmark udgør centret det største forskningsmiljø inden for oplevelsesøkonomi og arbejdsfeltet omfatter følgende 3 hovedområder:

  • Oplevelsesprodukter, hvis primære funktion er at skabe oplevelser hos forbrugeren
  • Almindelige varer eller tjenester, hvor oplevelseselementet udgør en merværdi
  • Designmæssige bestræbelser på at skabe kultur og oplevelsesbaserede miljøer


I fokus står spørgsmålene om: Hvordan man kan designe oplevelser, der er relevante for brugere og samfund; Hvordan designprocessens faser kan systematiseres fra idéudvikling til produktrealisering, og hvordan produktet kan gøres økonomisk rentabelt og teknologisk tidssvarende.

I kraft af sin organisering har centret mulighed for at trække på ekspertviden inden for en række fagområder.

Typisk for arbejdsformen på Aalborg Universitet er en stor del af ExCITe-forskerne direkte involveret i udviklingsprojekter i samarbejde med erhvervspartnere, opbygning af netværk, konsulentydelser og foredragsvirksomhed. Forskning og ny viden flyttes ud i regionens brancher, der iværksættes innovative tiltag og nye uddannelser.

Centerleder: Professor Jens F. Jensen

Forskergrupper

Via forskergrupperne understøtter og synliggør ExCITe forskningsprojekter indenfor oplevelsesøkonomi, oplevelsesdesign og kreative industrier.

ExCITe iværksætter konferencer, workshops, tilknytter gæsteforskere og udgiver forskningspublikationer.

Dertil kommer, at ExCITe fungerer som samlingspunkt for nye tværgående forskningsprojekter og ansøgninger om forskningsmidler.

ExCITe er opstået i kraft af traditioner for tværgående samarbejde mellem fakulteterne på AAU, hvilket giver gode rammer for synergi mellem de humanistiske, samfundsfaglige og teknisk-naturfaglige kompetencer. Centret har mulighed for at trække på ekspertviden indenfor en lang række fagområder og samler mange forskelligartede kompetencer i et fælles forskningsområde.


Vi ønsker at gøre den eksisterende viden om oplevelsesøkonomi synlig for alle aktører og omsætte den til færdigheder og vi arbejder med at:

- Omsætte ideer til innovative forretningsideer, nye produkter og nye virksomheder
- Lede kreative processer
- Udforme funktionelle, æstetiske, oplevelsesrige produkter
- Planlægge og designe til moderne samfund og moderne byer
- Samle viden om oplevelser som psykologiske og kognitive størrelser
- Kommunikere budskaber til relevante målgrupper, i det relevante medie i den relevante situation
- Forbinde kulturarv, kulturhistorie og oplevelsesøkonomi
- Udnytte teknologi og IT-kompetencer
- Analysere forbrugeradfærd og bruge vores viden til at udforme nye innovative varer og tjenester ud fra

Uddannelser

I kraft af Aalborg Universitets lange og stærke tradition for samarbejde på tværs af fagområder findes der i dag mange uddannelser inden for oplevelsesfeltet.

ExCITe skal sikre at denne førerposition fastholdes og udbygges, så forskning og undervisning i højest mulig grad gør samfundsmæssig gavn. Dette vil ske gennem forskningsprojekter og en række nye uddannelsestilbud på Aalborg Universitet og andre uddannelsessteder.

En væsentlig opgave er også at synliggøre uddannelserne via nettet for forskere, studerende, offentlige myndigheder og virksomheder.

ExCiTe-publikationer

ExCITe-serien er en skriftserie fra Aalborg Universitetsforlag som behandler emner og problemstillinger med tilknytning til oplevelsesøkonomi.
Der er indtil nu publiceret 5 bøger i skriftserien.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.