Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje er en selvstændig enhed ved Aalborg Universitetshospital, som bedriver forskning på tværs af klinikker og med afsæt i klinisk praksisnære problemstillinger. Vores mål er at bidrage til udviklingen af klinisk sygepleje, hvorfor vores hovedopgave er at knytte klinisk praksis og forskning sammen til en fungerende helhed.

Sygepleje er et dynamisk felt præget af stor mangfoldighed og kompleksitet, hvorfor der i forskningsenheden forskes inden for flere områder og med afsæt i forskellige metodiske tilgange afhængigt af forskningsspørgsmål og genstandsfelt. Dog har vi særligt fokus på Fundamentals of Care, der med afsæt i et verdensomspændende fænomen ’mangelfuld sygepleje’ skal bidrage til udvikling af forskningsbaseret viden indenfor klinisk sygepleje med henblik på at patient/borger oplever personcentreret, reflekteret sygepleje baseret på kontinuitet og evidens, og at sygeplejerskers professionalitet styrkes.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.