Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Michael R. Rasmussen

Forskningsfokus

  • Måling af nedbør og vandtransport gennem byens hydrologisk cyklus. 
  • Modellering af de tekniske vandsystemer med henblik på bedre design og styring af systemerne i real tid. 
  • Bedre metoder til at forudsige vejr på kort og mellemlangt sigt ved anvendelse af vejrradar og vejrmodeller.

Samfundsmæssige problemer
Klimaændringers påvirkning af tekniske vandsystemer i byer er et centralt fokuspunkt for Forskningsgruppen for Byens Vand. Både i forbindelse med øget oversvømmelse men også med forøget miljømæssig forurening. Vores fokus er på hvordan byerne kan forsætte med at udvikle sig bæredygtigt, selvom klimaet udfordrer menneskelig aktivitet og byggeri i byen. 

Behov
Der er et meget stort og akut behov for ny viden i dette område. Levetiden for tekniske vandsystemer er ofte 50-100 år. Det betyder at de systemer vi nu har i jorden er forældet i forhold til de udfordringer vi møder i dag. Samtidig skal de løsninger vi udvikler også kunne fungere om 50-100 år. Vi fokuserer derfor både på design af nye systemer, men også hvordan man kan få mere ud af nuværende investeringer, hvis man bruger ny teknologi (vejrradar satellitter, droner, IoT, Machine Learning, Numeriske modeller og  Computational Fluid Dynamics). 

Forskningsmæssige indsatser
Forskningsgruppen har identificeret 3 vigtige indsatsområder: 

  1. Måling af nedbør og vandtransport gennem byens hydrologisk cyklus. 
  2. Modellering af de tekniske vandsystemer med henblik på bedre design og   styring af systemerne i real tid. 
  3. Bedre metoder til at forudsige vejr på kort og mellemlangt sigt ved anvendelse af vejrradar og vejrmodeller. 

Forskningsgruppen for Byens Vand er i dag førende inden de fleste af de ovenstående indsatsområder. Vi har samarbejde med de bedste universiteter og forskere i Europa inden for Urban Drainage gennem EU-samarbejde. 

Vi vil opbygge et tætmasket net af urbane sensorer, der kan måle mikroklimaet i byen, således at vi får vores egne data til datadreven modellering. Ligeledes vil vores 15-årige succes med vejrradar forskning vil blive forøget. 

Der vil også være større fokus på internationalt samarbejde hvor vores ideer og metoder kan have endnu større impact end i det relativt udviklede Europa. Endeligt vil vi forsætte vores succesfulde fundraising hos nationale og internationale fonde til at understøtte den videre forskningsmæssige udvikling. 

Samarbejde
Det er typisk stat, kommuner og forsyningsvirksomheder der er slutbruger af vores viden. De sidder med ansvaret for at løse vores fælles klimaudfordringer. 

Vi har dog en bred samarbejdsflade med producenter inden for vandteknologi, rådgivende ingeniørfirmaer, forsyninger, kommuner og andre universiteter for at føre vores viden ind til produkter og praktiske løsninger på vandområdet. Vi har specielt fokuseret på forsknings- og udviklingsprojekter der muliggør denne tripelhelix arbejdsmetode. Stort set alle vores forskningsresultater er allerede implementeret i virkeligheden. Vi frembringer anvendt forskning. 

Emneord

  • Byggeri
  • Vand

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.