• Postadresse

  Thomas Manns Vej 23, 1-258

  9220 Aalborg Ø

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder
Michael R. Rasmussen

Vi beskæftiger os med vand i urbane, rurale og marine områder. Fokus er på vandets bevægelse fra at dråberne dannes i atmosfæren til at det ender i havet samt den ofte relaterede transport af opløste og partikulære stoffer. Gruppen arbejder både teoretisk, eksperimentelt og matematisk med disse problemstillinger. Der rådes over omfattende udstyr til både feltundersøgelser og til laboratorieundersøgelse. Fokus er på at vurdere effekter af menneskabte påvirkninger på det lokale urbane miljø og det fjernere åbne miljø.

Vi har de seneste 15 år ligeledes arbejdet med atmosfæriske processer omkring specielt vind og regn og deres sammenhæng med klimatiske forhold i byen. Der rådes således over 2 state-of-the-art vejrradarer, der er specielt udviklet til måling af atmosfæriske forhold over byer.

Vi er involveret i et stort antal nationale og internationale forskning og udviklingsprojekter, der spænder vidt, både geografisk og emnemæssigt.

Eksempler på forskningsaktiviteter:

 • Nowcasting af ekstrem nedbør over byer.
 • Oversvømmelsesmodellering i byer.
 • Analyser af vindklima og mikroklima i byer
 • Varslingsystemer til vurdering af badevandskvalitet.
 • Recipienteffekt modellering i søer, vandløb og havområder.
 • IoT sensor systemer i det urbane hydrologiske kredsløb.
 • Machine learning anvendelser inden for det hydrologiske og miljøtekniske område.
 • Overfladeafstrømning fra grønne arealer i byer.
 • Sedimenttransport i marine områder.
 • Analyser af vandløbshydrologi og -morfologi.
 • Udvikling af stormvarslingssystemer til offshore olieinstallationer

Forskningsgruppen arbejder tværfagligt og indgår ofte i samarbejder bygget op omkring tripel og quad helix samarbejdsmodeller. Der arbejdes både med ren forskning og med samarbejde og implementering af ny viden sammen med private og offentlige virksomheder.

Emneord

 • Byggeri
 • Vand

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.