Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Søren Munch Lindhard 

Vores forskning

Samfundsmæssige udfordringer

Bygge- og anlægssektoren spiller en væsentlig rolle i forhold til en række samfundsmæssige udfordringer. Branchen er central i forhold til dens bidrag til BNP samt i forhold til anlægsformuens værdi og ressourceforbrug i et nationalt perspektiv. Derfor er branchens produktivitet samt klimaaftryk væsentligt, dette også i forhold til selve byggeprocessen.

Behov for ny viden

Bygge- og anlægssektoren har behov for ny viden i forhold til en lang række af udfordringer. Dette gælder bl.a. udfordringer i forhold til at sikre effektiv styring og høj produktivitet på byggepladsen, her har byggeriet ikke nær opnået den samme produktionstilvækst som industrien. Dertil kommer at mange byggerier har problemer med at overholde rammerne for tid, økonomi og kvalitet, at branchen oplever forholdsvis mange arbejdsulykker samt at branchen står over for en række problemstillinger i forhold til at omstille til et bæredygtigt fokus.

Forskningsmæssige indsatser

Byggeledelsen er centrum for forskningsgruppens arbejde. Dette inkluderer alle aspekter, der vedrører styring og ledelse af et bygge- eller anlægsprojekt helt fra idefase gennem programmeringen, projekteringen, udførelsen, driften og til nedtagning af bygningen.

Forskningsgruppen har fokus på at forbedre viden og værktøjer inden for tidsplanlægning. Der arbejdes med at skabe en øget forståelse for aktiviteters varighed samt indbyrdes relationer og påvirkninger, dette for at sikre en mere robust tidsplanlægning ved bl.a. at mindske sandsynligheden for forsinkelse og at sikre et mere effektivt styrret byggeri.

Øget produktivitet og effektiv styrring af byggeriets processer er et andet fokusområde, her fokuseres der på at skabes en Lean byggeproces, en forbedret risikostyrring samt et forbedret arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkultur på pladsen.

Desuden arbejder forskningsgruppen med forskellige elementer af bæredygtighed, dette inkluderer affaldshåndtering samt cirkulære aspekter. Her er hovedfokus på de dele processerne der finder sted på pladsen, og dermed også de problemstillinger der knyttes hertil.

Samarbejde

Forskningsgruppen indgår i flere samarbejder på tværs af BUILDS forskningsgrupper. Dette værende når der er aspekter i forskningen som vedrører byggeledelsen, processerne eller byggepladsen. Udover interne samarbejde indgår forskningsgruppen også i eksterne samarbejder, både i forhold til videnskabelige publiceringer, men også i forhold til fondsansøgninger og projekter.

Sidst indgår virksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche som en væsentlig samarbejdspartner.

Emneord

  • Byggeri
  • Byggeledelse

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.