Forskningsgruppen for Byggeledelse og Bygningsinformatik

  • PostadresseVis på kort

    Thomas Manns Vej 23, 1-342

    9220 Aalborg Ø

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Kjeld Svidt

Samfundsmæssige udfordringer
Forskningsgruppen fokuserer på udfordringer i relation til digitaliseringen i byggebranchen samt dens metoder og processer indenfor integreret design og udførelse af bygninger i lyset af de stigende krav til byggeriets bæredygtighed og cirkulær økonomi. De stigende krav til byggeriet indebærer stigende krav til samspillet mellem bygningens systemer og dermed også stigende krav til samspillet mellem parterne i design, udførelse, drift og anvendelse af bygninger.

Behov for ny viden
Ovenstående har ført til højere krav og behov for ny viden om en række aspekter af digitaliseringen af informationshåndteringen mellem de forskellige aktører og IT-værktøjer, som anvendes gennem byggeriets faser. Det gælder bl.a.:

  • Repræsentation og datastrukturer for information om bygninger, systemer, komponenter og materialer.
  • Metoder til effektiv udveksling af informationer mellem modellerings-, analyse og kommunikationsværktøjer mellem forskellige faglige domæner.
  • Brugergrænseflader til effektiv kommunikation af komplekse informationer i det tværfaglige samarbejde mellem byggeriets aktører.

Forskningsmæssige indsatser
Forskningsgruppen for Bygningsinformatik fokuserer primært på tværfaglig systemudvikling, synergi imellem modellerings- og analyseværktøjer til design, beregning og simulering af energiforbrug, indeklima og det omgivende miljø. Dette inkluderer både nuværende og tidligere forskningsprojekter indenfor byggeri 4.0 teknologier som: Building Information Modelling (BIM), Digital Twins, Virtual og Augmented Reality (VR/AR), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) for BIM baseret bygningsdesign, Tværfaglig læringsudvikling ved De Digitale Dage samt Tværfaglig dokumentering og udveksling af design rationale. Ved hjælp af både kvalitative og kvantitative metoder undersøges hvilke menneskelige og ikke-menneskelige aktører, der indgår i udviklingen, anvendelsen og implementeringen af digitale værktøjer igennem byggeriets faser. Desuden undersøges det hvordan digitalisering påvirker og påvirkes i organisationer samt hvilke udfordringer og løsninger der findes ift. klassifikation, modelleringsdisciplin, interoperabilitet og kommunikation når mennesker, bygnings- og analysemodeller og andre teknologier skal arbejde sammen.

Samarbejdsparter
Forskningsgruppen samarbejder tværfagligt med andre forskningsgrupper på og udenfor Aalborg Universitet for at sikre tværfaglige løsninger med andre forskningsdiscipliner samt en kontinuerlig kompetenceudvikling. Desuden søger gruppen løbende samarbejde med byggeriets aktører som arkitekter, ingeniører, entreprenører, facilities management organisationer, produktudviklere, byg- og driftsherrer og slutbrugere samt myndigheder og relevante interesseorganisationer nationalt og internationalt.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.