Find os her

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Harpa Birgisdottir.

Forskningsgruppen arbejder med bæredygtighedsvurdering af bygninger, herunder certificering og frivillig bæredygtighedsklasse. Gruppen har særlig fokus på forbedring af bygningers miljøprofil ved anvendelse af livcyklusvurderinger (LCA) i byggeriet, gennem vores værktøj til branchen, LCAbyg. Vi vil understøtte byggesektorens muligheder for at bidrage til at opnå nødvendige klimamål, miljømæssig bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Behov for ny viden

I dag viser LCA-beregninger at bygningers materialer er mere miljøbelastende end driftsenergiforbruget for bygningen over dens livscyklus. Byggematerialerne indeholder derfor et stort klima-, miljø- og ressourcemæssigt potentiale, og der er behov for ny viden omkring hvorledes dette kan reduceres.

For at opnå større bæredygtighed i byggeriet, som kan ske gennem certificering, kommunale krav, indkøbskrav og den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, er der behov for at følge den nyeste viden og deltage i udviklingen indenfor bæredygtighedsvurderinger på nordisk, europæisk og internationalt plan. 

Forskningsmæssige indsatser

Gruppen forsker i at reducere byggematerialers og hele bygningers miljøprofiler i sammenhæng med en overordnet bæredygtighedsvurdering. Det gøres ved at undersøges effekterne af fornuftige materialevalg, udvikle designstrategier og afprøve effekten af cirkulær økonomi i byggeriet. Vi undersøger også, hvordan det bedst kan betale sig at renovere eksisterende bygninger. Desuden kigger vi på den samlede bygningsmasse og gennemfører analyser og demonstrationsprojekter, hvor det eftervises, at der i praksis kan opnås markante reduktioner.

Samarbejdsparter

Forskningsgruppen samarbejder med de danske myndigheder, byggebranchen og internationale forskningsinstitutioner.

Anvendelse

Forskningsresultater omsættes til værktøjer, vejledning og undervisning målerettet alle byggebranchens aktører. Her formidles kompleksiteten i bæredygtighed, LCA og cirkulær økonomi gennem publikationer, og LCA-beregninger gøres tilgængeligt for en større målgruppe via vores værktøj, LCAbyg, hvori der afholdes SBi-kurser for professionelle. Forskningen bruges også i arbejdet med bygningsreglementet mod at definere de kommende krav for LCA

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.