Find os her

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Kirsten Engelund Thomsen.

Både ved nybyggeri og renovering er der stort potentiale for at forbedre energieffektiviteten. Fx går 1/3 af Danmarks energiforbrug til rumopvarmning. Det nødvendiggør en betydelig indsats for energieffektiv renovering.

Behov for ny viden

Der er stort behov for at vide, hvor meget tekniske krav til nybyggeri og renoveringer kan forbedre energieffektiviteten. Hvilke virkemidler har størst effekt på energiforbruget, og hvad kan der gøres for at få bygningsejerne til at iværksætte energieffektive renoveringer?

Forskningsmæssige indsatser

Forskningsgruppen undersøger de nye muligheder for integreret energiproduktion i bygninger. Desuden vil gruppen analysere og optimere samspillet mellem bygninger og energiforsyning med henblik på at aktivere bygningernes dynamiske egenskaber til udjævning af fluktuationer i forsyningen.     

Derudover gennemfører gruppen analyser og demonstrationsprojekter, hvor det eftervises, at der i praksis kan opnås markante reduktioner i energiforbrug samtidig med et godt indeklima.

Gruppen vil arbejde videre med vurdering af den samlede bygningsmasses potentiale for energieffektivisering på langt sigt i forbindelse med renovering.

Endelig gennemfører gruppen undersøgelser af brugeroplevelser og tilfredshed med energieffektivt nybyggeri og renoveret byggeri.

Samarbejdspartnere

Forskningsgruppen samarbejder med de danske byggemyndigheder, internationale forskningsinstitutioner og EU-Kommissionen om at styrke det vidensmæssige grundlag for kravene til bygningers energiforbrug.

I samarbejde med byggeriets parter arbejdes nationalt og internationalt på udvikling af beregningsmetoder, standarder og vejledninger rettet mod skærpede energi- og miljøkrav til nybyggerier og renoveringer. Dette samarbejde omfatter projekterende arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggeindustrien, bygherrer, boligselskaber og kommuner.

Anvendelse

Gruppen er med til at analysere og definere de nye energibestemmelser i bygningsreglementet.

Gruppen udvikler værktøjer og SBi-anvisninger, der kan hjælpe projekterende arkitekter og ingeniører, udførende og leverandører samt ejere og brugere af bygninger med at opnå energibesparelser. Dette sker ud fra et helhedssyn, der inkluderer energiforsyning, byggeteknik, arkitektur, funktionalitet, drift og vedligehold samt sundhed, indeklima og økonomi.

Endelig omsættes forskningsgruppens viden til praksis gennem efter- og videreuddannelse af professionelle på SBi-kurser og på masteruddannelsen i bygningsfysik.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.