• PostadresseVis på kort

    A. C. Meyers Vænge 15

    2450 København SV

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Ernst Jan de Place Hansen

Vores forskning

Bygninger skal holde længe - råhuset gerne i hundrede år - og til stadighed opfylde brugernes og samfundets behov og forventninger samt være sikre at bruge. Bygninger skal derfor udføres ’fleksible’ for til stadighed at være attraktive. Dette skal ses i sammenhæng med udviklingen i samfundet som blandt andet omfatter internationalisering af regler, byggevarer og arbejdskraft.

Behov for ny viden

Der er en række uløste problemer i forbindelse med udformning af bygninger, så de lever op til dagens krav til ydeevne, komfort og sikkerhed uden at der er risiko for problemer, fx med fugt og dårligt indeklima. Hvordan udformer man nye bygninger så de er forberedte på eventuelle fremtidige ændringer? Tilsvarende - og ofte vanskeligere - problemer findes ved renovering af eksisterende bygninger, fordi man er ’bundet’ af de eksisterende forhold. Renovering skal sikre, at bygningerne forbliver attraktive, med tilfredsstillende brugsegenskaber, fx mht. lyd, indeklima og personsikkerhed. Hvordan efterisolerer man og indbygger nye materialer, komponenter og innovative løsninger i eksisterende konstruktioner, uden at det går galt?

Endvidere er der fortsat et stort behov for viden om forebyggelse af byggetekniske svigt, som skønnes at koste 15-20 mia. kroner om året, samt et behov for at udarbejde forslag til holdbare byggetekniske løsninger, så svigt undgås.

Forskningsmæssige indsatser

Forskningsgruppen har et særligt fokus på at sikre korrekt byggeteknik ved såvel nye anvendelser af kendte materialer som ved anvendelse af nye produkter på markedet. Forskningsgruppen arbejder med, hvilken betydning bygningsreglementet og myndighedskrav i øvrigt, har for innovation i byggeri og den måde byggeri designes på.

Forskningsgruppen undersøger også holdbarheden af forskellige klimaskærmsløsninger, herunder om de hidtidige krav til bygningsdele og -komponenter er tilstrækkelige fremover, blandt andet i lyset af klimaforandringer.

Lufttætheden af klimaskærmen har særlig opmærksomhed, og gruppen undersøger nye metoder til lufttætning samt mulighederne for at anvende materialer med andre fugttekniske egenskaber end traditionelle.

I erkendelse af, at udvendig efterisolering af eksisterende bygninger ofte ikke er realistisk, idet man ønsker at bevare deres ydre udtryk, arbejdes der på at fastlægge forudsætningerne for, hvornår en bygning kan efterisoleres indvendigt og hvordan det i givet fald kan gøres.

For at sikre god lydmæssig komfort i bygninger, arbejder forskningsgruppen bl.a. med at beskrive eksisterende bygningers lydforhold og byggetekniske renoveringsløsninger til opgradering af bygningens lydkvalitet.

Forskningsgruppen arbejder med at finde robuste løsninger, der kan øge bæredygtigheden af byggeriet, fx ved at øge anvendelsen af træ og andre fornyelige materialer. Desuden undersøges fordele og ulemper ved produkter fremstillet af genanvendte materialer, uden det går ud over holdbarheden.

Samarbejdspartnere

Forskningsgruppen samarbejder med bygge- og boligsektoren og byggemyndighederne om at udvikle byggetekniske løsninger, som kan anvendes i praksis og som opfylder byggelovgivningens funktionskrav.

Gruppen samarbejder endvidere med interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og virksomheder, bl.a. i EU-finansierede projekter, om at indsamle og nyttiggøre erfaringer og forskningsresultater internationalt.

Anvendelse

Forskningsgruppens viden omsættes til praksis, dels gennem SBi-anvisninger, som er en del af ’alment teknisk fælleseje’, dels gennem efter- og videreuddannelse af professionelle på BUILD-kurser samt masteruddannelsek. Gruppen deler også viden internationalt gennem samarbejde og gennem videnskabelige artikler og konferenceindlæg. Endvidere udvikler gruppen prøvningsmetoder, medvirker ved produktudvikling og med dokumentation af byggematerialers og -komponenters ydeevne.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.