Forskningsgruppen for Geoteknik og Offshore Fundamenter

 • PostadresseVis på kort

  Thomas Manns Vej 23

  9220 Aalborg Ø

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder Lars Bo Ibsen

Vores forskning

Forskningsfokus

 • Jordens styrke, deformation og hydrauliske aspekter i forhold til design af modstandsdygtig infrastruktur (energi, transport, hus, forsyning).
 • Udvikling af nye innovative funderingsmetoder til brug såvel onshore som offshore – i relation til havvindmølleindustrien.
 • Nye beregningsmetoder for fundament og jordinteraktionen når fundamenterne udsættes for variable naturlaster i form af vind bølger og jordskælv.
 • Nye innovative fundaments løsninger til fremtidens energirigtige husbygning der reducere brugen af beton sand og med kortere tid i anlægsfasen.
 • Geotekniske problemstillinger i forbindelse med opførelse af store infrastruktur projekter som broer, veje og havne samt klimaændringerne påvirker af sådanne konstruktioner.
 • Udvikling af såvel konstitutive- som beregningsmæssige modeller inden for det geotekniske området – blandt andet baseret på fysiske laboratorie og in-situ forsøg samt storskalaforsøg.

Forskningsgruppen for Geoteknik og Fundering har som målsætning at placere sig i en dominerende rolle inden for området Geoteknik og Fundering – både nationalt og internationalt med fokus på den grønne omstilling og effekter af klimaændringer for såvel eksisterende som fremtidige geotekniske konstruktioner.

Alle bygningskonstruktioner bygges på, i eller af jord. Klimaændringerne påvirker designgrundlaget for disse konstruktioner i form af øgede laster (vind og bølger) der skal overføres til jorden. Øget regnvand og stigende grundvandsniveau påvirker bæreevnen af fundamenter og øger risikoen for stabilitetsbrud af dæmninger og spunsvægskonstruktioner. Den grønne omstilling gør, at offshore vindmølleparker er det foretrukne alternative produktionsanlæg verden over. Der bygges større parker med større møller på dybere vand, hvilket sætter store krav til innovation inden for fundamentsløsninger til sådanne gigantiske møller og parker.

Grundlaget for at kunne løse de forskningsmæssige udfordringer er vores internationale, anerkendte geotekniske laboratorie. Laboratoriet har avanceret udstyr, der muliggør stor modelleringstest af fundamenter og elementtest under komplekse miljøbelastningsscenarier. Udstyret er velegnet til eksperimentelt at analysere og definere jordadfærd under hensyntagen til effekten af klimaforandringsscenarier. Laboratoriet er i stand til at udføre geologiske og geotekniske klassifikationseksperimenter, In-situ test, konsolidering og triaksiale eksperimenter, testopsætning med tryktank til offshore målinger samt store eksperimenter med fundamenter.

Vores laboratoriefaciliteter gør især, at forskningsgruppen er en attraktiv samarbejdspartner for både nationale og internationale industripartnere, og gruppen har et bredt samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere også inden for den akademiske verden.

Emneord

 • Byggeri
 • Geoteknik

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.