• Postadresse

    Thomas Manns Vej 23

    9220 Aalborg East

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder
Kristian Hegner Reinau

Omdrejningspunktet for vores forskning er optimering af godstransport ved brug af ny teknologi, især sporingsteknologier og blockchain-teknologi. Vi fokuserer på optimering, både i forhold til virksomhedernes eksisterende forretningsmodel, og værditilførsel gennem implementering af de nyeste teknologier inden for området, men også i forhold til miljøet og samfundet som helhed, dvs. minimering af overbelastning og emission fra industrien.

Tre specifikke emner sætter i særdeleshed rammen for gruppens forskning: Samarbejdslogistik mellem større virksomheder inden for branchen, Nye teknologier og deres potentiale, især sporingsteknologier og blockchain teknologi, Multimodal transport og styring og optimering af havne.

Én af vores store styrker er, at vi arbejder med flere forskellige videnskabelige tilgange, og anvender derfor både kvantitative metoder, f.eks. GI Science, statistik og logistisk modellering, samt kvalitative metoder, f.eks. interviews, observationer og workshops for at analyser og forstå de forskellige menings- og praksisfælleskaber inden for industrien. Forskningsgruppen har således et stort knowhow og et bredt spektrum af eksperter, som er samlet fra flere lande, og som er strategisk sammensat med forskellige baggrunde inden for transport, logistik, sporingsteknologi, organisationsteori, etc.

Vi har en betydelig projektportefølje med et samlet budget på over 21.000.000 DKK. Gruppen opretholder en tæt relation til erhvervslivet, og samarbejder derfor med udvalgte virksomheder og offentlige myndigheder inden for logistik- og godstransportindustrien. Vores forskningsprojekter er kendetegnet ved en agil og emergerende tilgang, der har til formål at gøre en forskel for branchen. Dette gøres, f.eks. gennem tæt dialog og samskabelse med vigtige erhvervsaktører indenfor den danske logistik- godstransportindustri. Forskningsgruppen er ydermere en del af AAU’s forsvarsinitiativ, og arbejder derfor med at udvikle og forbedre militær godstransport.

Emneord

  • Trafik og Transport
  • Godstransport

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.