Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Ahmed Karam Abdelfattah Mostafa

Forskningsfokus

  • Optimering af godstransport ved brug af nye teknologier, især sporingsteknologier og blockchain-teknologi
  • Samarbejdslogistik mellem større virksomheder inden for logistikbranchen
  • Multimodal transport og styring og optimering af havne
  • Optimering af godstransport i byområder
  • Minimering af miljøbelastninger fra godstransport

Behov for ny viden
Omdrejningspunktet for vores forskning er optimering af godstransport igennem brug af ny teknologi, især tracking-teknologier og blockchain-teknologi. Vi fokuserer både på optimering i forhold til virksomhedernes forretningsmodel, og hvordan nye teknologier og data kan optimere denne, og på optimering i forhold til miljøet og samfundet, dvs. hvordan brug af nye teknologier og data kan minimere emissionerne fra industrien.

Forskningsmæssige indsatser
Én af vores store styrker er, at vi arbejder med flere forskellige videnskabelige tilgange, og både anvender kvantitative metoder, f.eks. GI Science, statistik og logistisk modellering, samt kvalitative metoder, f.eks. interviews, observationer og workshops. Forskningsgruppen har således et stort knowhow og et bredt spektrum af eksperter, som er samlet fra flere lande, og som er strategisk sammensat med forskellige baggrunde inden for transport, logistik, tracking-teknologi, organisationsteori, computer science etc.

Samarbejdsparter og anvendelse
Vi har en betydelig projektportefølje med et samlet budget på over 25.000.000 DKK. Gruppen har en tæt relation til erhvervslivet, og samarbejder derfor med udvalgte virksomheder og offentlige myndigheder inden for logistik- og godstransportindustrien. Danish Research Center for Freight Transport (DRCFT) er også forankret i forskningsgruppen; et forskningscenter med medlemsorganisationer fra og interessenter i den danske godstransportbranche og med målet om at øge vidensniveauet i den danske godstransportbranche og forbedre den offentlige bevidsthed om vigtigheden af godstransport, samt bevidsthed om udfordringerne og mulighederne herom.

Omdrejningspunktet for vores forskning er optimering af godstransport ved brug af ny teknologi, især sporingsteknologier og blockchain-teknologi. Vi fokuserer på optimering, både i forhold til virksomhedernes eksisterende forretningsmodel, og værditilførsel gennem implementering af de nyeste teknologier inden for området, men også i forhold til miljøet og samfundet som helhed, dvs. minimering af overbelastning og emission fra industrien.

Tre specifikke emner sætter i særdeleshed rammen for gruppens forskning: Samarbejdslogistik mellem større virksomheder inden for branchen, Nye teknologier og deres potentiale, især sporingsteknologier og blockchain teknologi, Multimodal transport og styring og optimering af havne.

Én af vores store styrker er, at vi arbejder med flere forskellige videnskabelige tilgange, og anvender derfor både kvantitative metoder, f.eks. GI Science, statistik og logistisk modellering, samt kvalitative metoder, f.eks. interviews, observationer og workshops for at analyser og forstå de forskellige menings- og praksisfælleskaber inden for industrien. Forskningsgruppen har således et stort knowhow og et bredt spektrum af eksperter, som er samlet fra flere lande, og som er strategisk sammensat med forskellige baggrunde inden for transport, logistik, sporingsteknologi, organisationsteori, etc.

Vi har en betydelig projektportefølje med et samlet budget på over 21.000.000 DKK. Gruppen opretholder en tæt relation til erhvervslivet, og samarbejder derfor med udvalgte virksomheder og offentlige myndigheder inden for logistik- og godstransportindustrien. Vores forskningsprojekter er kendetegnet ved en agil og emergerende tilgang, der har til formål at gøre en forskel for branchen. Dette gøres, f.eks. gennem tæt dialog og samskabelse med vigtige erhvervsaktører indenfor den danske logistik- godstransportindustri. Forskningsgruppen er ydermere en del af AAU’s forsvarsinitiativ, og arbejder derfor med at udvikle og forbedre militær godstransport.

Emneord

  • Trafik og Transport
  • Godstransport

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.