Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Thomas Lykke Andersen

Forskningsgruppen for Hav og Kystbyggeri (OCERG) arbejder med traditionel vandbygning og offshore teknologi. OCERG har en stærk baggrund inden for kyster og havnebygning, men meget af vores fokus er også på udviklingen af bølgeenergi og offshore vind.

Behov for ny viden
For at opnå pålidelige og økonomiske marine konstruktioner, er der brug for ny og grundlæggende viden såvel som forbedret designs. For eksempel har vi brug for bedre viden omkring opbygningen, forekomsten og modelleringen af ekstreme bølger og deres interaktion med konstruktioner. Vi skal også afprøve nye designkoncepter for at finde løsninger, der reducerer belastninger på og omkostninger af konstruktionerne, samt finde løsninger til forbedring og validering af energiproduktionen fra bølgeenergianlæg. 

Forskningsmæssige indsatser
OCERG forsker inden for bølger på havet og deres interaktion med kyst- og offshore konstruktioner. Vores forskning er centreret omkring vores forsøgsfaciliteter hvor vi tester disse konstruktioner.

  • Laboratorier: hvert år tester vi typisk fem forskellige teknologier inden for bølgeenergi i vores state-of-the-art 3D bølgebassin.
  • Software: OCERG udfører tests med numeriske metoder og er aktiv i udviklingen af både numeriske og eksperimentelle værktøjer. Et eksempel på numerisk software er DTOcean designværktøjet til udvælgelse, udvikling og udbredelse af bølgeenergianlæg.
  • Projekter: OCERG deltager også i feltforsøg, prototypetestning og demonstrationsprojekter. F.eks. TetraSpar Demonstrator – det første industrialiserede fuldskala-demonstrationsprojekt, der muliggør installation af flydende havvindmøller på store havdybder og DanWEC – et testsite for bølgeenergianlæg.

Samarbejdspartnere
OCERG har et tæt og langvarigt samarbejde med store nationale og internationale forsknings- og konsulentvirksomheder.

Emneord

  • Byggeri
  • Havne
  • Bølgeenergimaskiner
  • Energi
  • Bølgeenergimaskiner

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.