Forskningsgruppen for Indeklima og Bæredygtighed

  • Postadresse

    Thomas Manns Vej 23, 1-340

    9220 Aalborg Ø

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder
Tine Steen Larsen

Forskningsgruppen er tilknyttet Sektionen for Architectural Engineering.

Forskningen inden for indeklima og bæredygtighed tager udgangspunkt et holistisk perspektiv på evaluering af indeklima, som er tæt forbundet med det bæredygtige byggeri og tankegangen bag dette. Indeklimaforskningen er centreret om en samlet vurdering af komfort, sundhed og velbefindende for brugere ud fra indflydelsen fra deres omgivende miljø. Vores forskning dækker evalueringen af både individuelle og kombinerede parametre inden for termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk indeklima med hovedfokus på de kombinerede effekter og evaluering af mere end en parameter ad gangen. Evalueringsmetoder dækker kvantitative og kvalitative metoder samtidig med, at man håndterer brugernes adfærd, bygningens robusthed og dens påvirkning på indeklimaet.

Forskningen inden for indeklima bidrager også til ny viden inden for social bæredygtighed og påvirker derved den samlede vurdering af bæredygtige bygninger. Forskergruppen arbejder med alle aspekter af bæredygtighed i bygninger, men med hovedfokus på social og miljømæssig bæredygtighed, herunder indeklima, livscyklusvurdering (LCA) og bæredygtige byggematerialer.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.