Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Per Møldrup

Forskningsfokus

  • Gas diffusion og konvektion (via gasdiffusionskoefficient og luftpermeabilitet) i porøse medier
  • Vand og vanddamp transport, adsorption og retention i umættede porøse medier
  • Kolloid og partikel-transport og tilbageholdelse i porøse medier
  • Flygtige organiske stoffers transport og tilbageholdelse i jord
  • Kemisk transport og omsætning i jordens forskellige faser
  • Jord og grundvandssystemer - ressource og modellering
  • Sensorer og målesystemer indenfor jord og jordfysik

Forskningsmæssige indsatser
Forskningsgruppen for Jordteknologi arbejder med måling og fysisk karakterisering, parametermodellering og procesmodellering af funktionelle porøse medier. Dette spænder hele vejen fra jord- og grundvandssystemer til bæredygtige og jord/biobaserede bygningsmaterialer. To eksempler på vores forskning omfatter 1) anvendelse af gletsjermel fra de grønlandske fjorde til jordforbedring på sandede og vandfattige landbrugsarealer, bl.a. i Sydgrønland (projektet NewLand) og 2) design af tekno-jorde til brug på internationale rumstationer og på Månen/Mars til dyrkning af fødevarer, rensning af vand og produktion af byggematerialer (design af funktionelle rumjorde under reduceret gravitation).

Byjorde (urban soils) og deres rolle for biomasse-produktion i byen og hen i mod at forhindre afstrømning og oversvømmelse fra byens grønne arealer under nuværende og kommende klima er også et voksende forskningsområde.  

I tæt samarbejde med Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima og Forskningsgruppen for Energi arbejder vi på at introducere en række af nye jordfysiske metoder til også at kunne bruges til karakterisering af fugt-, luft- og varmeopførsel i nye bæredygtige jordbaserede byggematerialer. Visionen er at skabe en bæredygtig materialecirkel Fra Jord til Bygning og Retur til Jorden, hvor de ældede bygningsmaterialer kan bruges til forbedring af jordkvalitet og -sundhed samt skaber en langtidslagring af CO2.

Samarbejdsparter
Forskergruppen udfører forskning på højeste internationale niveau indenfor porøse-medier fysik og jordvidenskab og leverer forskningsbaseret undervisning til Aalborg Universitet. Vi har et tæt nationalt samarbejde med bl.a. AU-Foulum (Agroøkologi) og internationalt især med en række førende universiteter i USA (bl.a. Arizona, Californien og Delaware) og Japan (bl.a. Tokyo, Saitama og Hiroshima). 

Vi tilbyder et forskningsmiljø, der gennem 30+ år har faciliteret topforskning indenfor jordfysiske parametre og processer. Både nuværende medlemmer og tidligere uddannede forskere fra forskergruppen har opnået nogle af de højeste internationale anerkendelser og priserindenfor forskningsområdet, bl.a. æresmedlemskab af det Amerikanske Jordvidenskabsforbund (SSSA) samt den amerikanske pris Don and Betty Kirkham Soil Physics Award for enestående forskning indenfor Jordfysik. 

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.