Forskningsgruppen for Risiko, Resiliens, Sikkerhed og Bæredygtighed af Systemer

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: John Dalsgaard Sørensen

Forskningsfokus

  • Management og styring af risiko, resiliens, sikkerhed og bæredygtighed af systemer i sammenhæng med det byggede miljø
  • Probabilistisk modellering af konstruktioner og systemer (fusion af fysisk forståelse og data)
  • Bayesiansk beslutningsanalyse og value of information analyse
  • Pålidelighed og risikobaseret design og styring af konstruktioners integritet
  • Probabilistiske digitale tvillinger
  • Vindenergi, infrastruktursystemer, bølgeenergianlæg, offentlige rum

Samfundsmæssige udfordringer

Befolkningsvækst, urbanisering og stigende krav til velfærd i global skala kombineret med mangel på ressourcer, globale klimaændringer og afledte konsekvenser af dette, kræver radikale og øjeblikkelige ændringer af den nuværende bedste praksis til design, konstruktion og vedligeholdelse af konstruktioner og bygninger. På mellemlangt til lang sigt kræver denne udfordring, at velfærd og ressourceforbrug adskilles. På kort sigt er udfordringen at straks forberede sig på at tilpasse sig virkningerne af et skiftende klima og træffe passende foranstaltninger for at afbøde yderligere skader på miljøet. Forskningsgruppen indenfor risiko, resiliens, sikkerhed og bæredygtighed af systemer adresserer samfundsmæssige udfordringer, hvor tekniske, sociale og miljømæssige faktorer interagerer i udformningen af ​​det byggede miljø med det formål at give et rationelt grundlag for valg mellem konkurrerende beslutningsalternativer og til formulering af standarder og normer, der tilpasser den bedste tilgængelige viden til bedste praksis.

Behov for ny viden

På grund af de samfundsmæssige udfordringers systemiske karakter er der behov for grundlæggende ny viden om forståelse af forbindelser mellem fysiske fænomener, der i vores videns tradition og praktiske anvendelser er blevet undersøgt og styret separat af ​​individuelle discipliner og sektorer, hvilket ofte begrænser systemforståelse til enkle direkte årsag-virkningsforhold.

Vi har også brug for ny viden, der kortlægger indirekte afhængigheder i systemer, og deres repræsentation i forbindelse med beslutningstagning er nødvendig. En sådan ny forståelse vil tage højde for ikke kun de tekniske aspekter af udførelsen af ​​konstruktioner og bygninger, men også menneskelig opfattelse, erkendelse og adfærd såvel som indirekte konsekvenser i forbindelse med serviceydelser, miljøpåvirkninger og sikkerhed. 

Det er også vigtigt, at vi fastsætter kriterier for optimalitet og acceptabilitet af beslutninger, der involverer afvejninger mellem sikkerhed, resiliens og bæredygtighed. Det samme gælder også for forbedring af rationaler (inklusive standardisering) til design, vedligeholdelse og beskyttelse af konstruktioner og bygninger - i deres sammenhæng med afbødning og tilpasning af klimaændringer. 

Vi skal også videreudvikle både grundlæggende og anvendt forskning med hensyn til metoder og teknologier, der bidrager til problemfri information og kontekst konsistent sammensmeltning af fysisk viden og Big Data samt effektiviteten af ​​probabilistisk modellering og analyse af komplekse konstruktioner og systemer.

Forskningsmæssige indsatser

I bestræbelserne på at etablere den krævede nye viden tager vi udgangspunkt i den normative Bayesianske beslutningsanalyse - en struktureret beslutningstagningstilgang – såvel som informationsteori, Bayesiansk sandsynlighedsteori og statistik, systemvidenskab og kognitive videnskaber. Vi kombinerer dette teoretiske grundlag med dyb viden om systemer, der involverer konstruktioner, herunder aspekter af sikkerhed, risiko, pålidelighed, resiliens og bæredygtighed samt avanceret viden om strukturel mekanik, materialer og det påvirkende miljø for konstruktioner og bygninger. 

Samarbejdsparter

Forskningsgruppen samarbejder med internationalt førende universiteter, forskningsinstitutter, præ-normative og normative komiteer, ingeniørforeninger, industri, offentlige myndigheder og NGO'er.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.