Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Giulio Bianchi Piccinini

Forskningsgruppen for Trafikforskning fokuserer på vejenes trafiksikkerhed i bred forstand såvel som vejens, trafikantens og køretøjets rolle i trafiksikkerhedsarbejdet, ligesom bedre ulykkesdata og arbejdet med surrogater for ulykker ligger centralt i gruppens arbejde. Eksempler herpå er selvrapportering af trafikulykker og videoanalyse til bestemmelse af næsten-ulykker.

Vores tilgang til trafiksikkerhedsarbejdet er tværfaglig og spænder fra ingeniørens arbejde med sikre vejudformninger og udvikling af sikre køretøjsteknologier over statistikerens analyse af store datamængder og registerstudier til sociologens analyse af holdninger og adfærd.

Metodemæssigt arbejder vi blandt andet med interventionsstudier, registerstudier og deskriptive undersøgelser af vejes, trafikanter og køretøjers trafiksikkerhed – herunder kohorte studier. Vi arbejder også med opstilling af ulykkesmodeller for det forventede antal ulykker på veje.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.