• PostadresseVis på kort

  A.C. Meyers Vænge 15

  2450 København SV

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Sidse Grangaard

Vores forskning

Aktivitet og deltagelse er i udgangspunktet fysisk situeret, og derfor bliver udformningen af det byggede miljø afgørende for de deltagelsesmuligheder der tilbydes. Det gælder for alle mennesker uanset alder, køn, funktionsevne og etnicitet. Særligt alder er en vigtig faktor, fordi vores behov forandrer sig med alderen. Forskningsgruppen for Universelt Design (FUD) forsker i, hvordan det byggede miljø kan være inkluderende og sundhedsfremmende for alle.

Forskningsfokus

 • Dagslys, wayfinding mm.
 • Arkitektonisk og sansellig kvalitet
 • Sundhedsfremmende arkitektur
 • Brugervenlighed og brugerbehov
 • Brugerinvolvering og brugerforståelse
 • Designproces
 • Byggelovgivning

Behov for ny viden

Universelt design, inkluderende arkitektur og social bæredygtighed er aktualiseret i kraft af princippet om "Leave no one behind" bag FN´s 2030 agenda. Her gælder det netop om ikke at lade sårbare grupper bagud men at inkludere alle mennesker for at opnå et bæredygtigt samfund, hvor alle kan deltage og bidrage, selv om de har forskellige evner og behov.

For den danske kontekst, er der særligt to forhold, der afstedkommer et behov for mere viden. For det første forhold, som er et bygningsreglement, der har taget et skridt i retning af funktionsbaserede krav, er det ikke længere tilstrækkeligt at indarbejde løsninger baseret på enkle målkrav, som udelukkende retter sig mod et udsnit af brugerne frem for alle brugerne. Der er derfor behov for viden om brugerbehov og gode eksempler men også viden om hvordan, der sikres en god proces, hvor brugernes behov tænkes ind fra start som en del af arkitekturen – fra program til projektering og ibrugtagning. Det andet forhold, er den demografiske udvikling, som har skabt et øget behov for viden om, hvordan der kan skabes gode fysiske rammer for ældre men også mennesker med demens. 

Forskningsmæssige indsatser

Samspillet mellem brugerne og det byggede miljø, såvel inde som ude og uanset skala, er udgangspunktet for forskningsgruppens indsats. Det betyder, at menneskekroppen betragtes som en helhed med såvel sanselige og kognitive som fysiske behov og evner. Vi arbejder løbende på at blive klogere på dette samspil – både på behovene men også hvordan det byggede miljø kan understøtte og stimulere. Det gør vi gennem undersøgelser, evalueringer og afprøvninger. Vores tilgang er primær kvalitativ og spænder metodisk bredt, fra antropologisk feltarbejde og interviews til interventionsstudier og målinger. 

Gruppen arbejder inden for tre hovedtemaer: brugere, løsninger og proces.

 • Forskningen sigter mod at nuancere viden om og forståelsen af brugernes behov og oplevelser. Diversitet i brugerbehov kræver diversitet i løsninger, og forskningen inkluderer bl.a. mere viden om betydningen af dagslys, wayfinding og dufte for brugernes deltagelsesmuligheder og velbefindende.  
 • Indsatsen omkring løsninger gælder såvel nybyggeri som eksisterende bygninger. Fokus er på offentlig tilgængelige bygninger og steder samt boliger.
 • Forskningen i proces gribes bredt an og spænder fra byggeriets rammevilkår og arbejdspraksis til brugerinvolvering og metodeudvikling.

Samarbejdsparter

Gennem myndighedsbetjeningen bidrager FUD løbende med et vidensgrundlag til Bolig- og Planstyrelsens indsatser omkring regulering og vejledning. Sammen med Bygherreforeningen faciliterer vi Netværket for universelt design og tilgængelighed. Derudover er gruppens medlemmer aktive i forskellige netværk og centre, eks. Center for Demokratisk Aldringsforskning (DEAR).

Anvendelse

Gruppens forskning formidles internationalt til fagfæller og nationalt til byggebranchen. FUD står bag websitet rumsans.dk; et site om universelt design, som finansieres af satspuljemidler via Bolig- og Planstyrelsen. Sitet skal inspirere, kvalificere og påvirke en ændring i byggebranchens holdninger og praksis i retning af universelt design. Derudover bidrager FUD til instituttets formidling via SBi-anvisninger og kurser.

 

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.