Forskningsgruppen for Ventilation og Strømningsteknik

Adresse
  • Thomas Manns Vej 23, 1-340

    9220 Aalborg Ø

    Danmark

Find os her

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder
Chen Zhang

Forskningsgruppen er tilknyttet Sektionen for Architectural Engineering.

Dette forskningsområde fokuserer på luftstrømningsprocesser i bygninger samt tekniske installationer. Ventilation og luftstrømninger i bygninger er væsentlige elementer i bestemmelsen af energi og massestrøm i en bygning og danner basis for bestemmelse af global termisk komfort og luftkvalitet.

Beskrivelsen af lokal komfort og luftkvalitet er også tæt forbundet med en beskrivelse af de involverede luftstrømningsparametre. Emnet dækker mange områder som fri og tvungen konvektion, grænselagstrømning, jetstrømme af forskellig art, stratificeret strømning og plumer over varmekilder. Forskningen involverer også andre områder, f.eks. termisk varmeledningsledningsevne, termisk stråling og massediffusion og har grænseflader til medicin og fysiologi i forbindelse med undersøgelser af luftfordeling og massetransport omkring personer.

Desuden behandles luftstrømsprocesserne i bygningskomponenter og -installationer. Derfor udgør ventilations- og luftstrømningsprocesser i bygninger grundlaget for bestemmelse af energiforbrug, indeklima og arbejdsmiljø, men anvendes også til risikovurdering i forbindelse med brand, spredning af røg, forurening, transport af bakterier og spredning af gasser i katastrofer.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.