Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsenheden for Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital, har sine primære forskningsfoci inden for muskuloskeletal funktion, fysisk aktivitet, træning og rehabilitering og disse faktorers betydning for patienternes funktionsevne, aktivitetsniveau og livskvalitet.

Formålet med forskningen er, at patienterne får den bedst mulige behandling på et evidensbaseret grundlag i relation til fysio- og ergoterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning, behandling, specialiseret genoptræning og behandlingsforløb. Vores mål er derfor, at den opnåede forskningsbaserede viden skal bidrage til udviklingen af klinisk praksis.

Forskningen inden for fysio- og ergoterapi er ofte tværfaglig og skal bidrage til at bedre det samlede patientforløb, og i særlig grad er fokus på at styrke den forskningsbaserede viden og efterfølgende implementering af forskningsresultater inden for muskuloskeletal funktion, fysisk aktivitet, træning og rehabilitering. Forskningsenheden er involveret i undervisning og vejledning på flere uddannelser på Aalborg Universitet.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.