Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsklyngen Global politik & diversitet dækker en række forskningsemner; heriblandt fordrivelser og migrationsstrømme; miljøpolitik; europæisering; menneskerettigheder; intersektionalitet og uligheder; sociale og politiske forandringer i udviklingslandene; samt transformeringer i verdensordenen. Vores forskning er i udpræget grad tværvidenskabelig og stiller skarpt på de processer og institutioner, der forbinder globale, regionale, nationale og lokale niveauer af politisk, social og økonomisk udvikling. Vores forskningsklynge er karakteriseret af teoretisk og metodisk pluralisme, og vi fremmer og udvikler interdisciplinær samt komparativ forskning.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.