Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppen Globale Flygtningestudier fokuserer på “mennesker på flugt” – både dem der er flygtninge i ordets juridiske forstand og andre som f.eks. mennesker, der flygter fra deres hjem uden at krydse en international grænse og derfor er ”internt fordrevne”; mennesker på flugt fra generelle massakrer og lovløshed uden at være personligt forfulgte; og mennesker der flygter fra naturkatestrofer. Forskningsgruppen er multidisciplinær og omfatter både eksperter i statskundskab og international politik, antropologer og jurister.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.