Organisationsprofil

Organisationsprofil

Hjerte-Lungekirurgisk afdeling varetager iht. den gældende specialeplanlægning fra Sundhedsstyrelsen al hjerte-lungekirurgi og pleje blandt voksne patienter i Region Nordjylland. Dette foregår på visse områder i et formaliseret samarbejde med Hjerte-lunge-kar kirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Der foretages ingen transplantationer eller børneoperationer. Afdelingen varetager desuden den kirurgiske behandling af maligne og benigne lidelser i spiserøret, hvilket foregår i et tæt samarbejde med Mave-tarmkirurgisk afdeling A.

I afdelingen er der oprettet et mindre forskningsafsnit som initierer og gennemfører det meste af den forskning som afdelingen er involveret i. Der forskes der inden for flere områder i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere. Særlige interesseområder er fx. postoperativ atrieflimren, postoperative smerter efter lungekirurgi, accidentiel hypertermi, telerehabilitering efter hjertekirurgi samt psykosociale reaktioner blandt patienter og pårørende, når planlagte operationer af forskellige grunde nødvendigvis må aflyses.

Anvendelsen af ny teknologi og operation med mindre-invasive metode er et voksende forskningsområde med fokus på at implementere disse metoder i den daglige klinik.

Afdelingen er involveret i og varetager undervisning og vejledning af medicin- og ph.d. studerende fra Aalborg Universitet.

Læs mere om Hjerte-lungekirurgisk afdeling og afdelingens forskning på:

https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/hjerte-lungekirurgisk-afdeling

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.