Organisationsprofil

Organisationsprofil

HST Studieadministrationsteam ledes af Malene Møller Knudsen.

Vores kerneopgaver:

Medarbejdere i studieadministrationen på HST løser en lang række administrative opgaver i tilknytning til instituttets bachelor-, kandidat- og masteruddannelser.

Desuden løses en række opgaver i tæt samarbejde med vores kolleger ved Klinisk Institut, som bl.a. udbyder kandidatuddannelsen i Medicin (lægeuddannelsen) samt Master i Sexologi.

Opgaverne i studieadministrationen spænder bredt og kan aktuelt beskrives med følgende ikke-udtømmende liste i overskriftsform:

 • Planlægning og administration af uddannelserne - fx skemalægning, lokalebooking mv
 • Planlægning og administration af eksamener
 • Kommunikation og samarbejde med studerende, undervisere og uddannelsesledelse
 • Information og kommunikation rettet mod studerende og undervisere – herunder opgaver vedr. hjemmesider, intranet og andre kanaler
 • Betjening af en lang række studieadministrative IT-systemer
 • Bidrag til uddannelsernes kvalitetsarbejde – fx gennem mødeunderstøttelse, sagsbehandling og administrativ understøttelse af varierende karakter 
 • Understøttelse af organisatoriske organer og mødefora – fx studienævn
 • Understøttelse af organisationens strategiske indsatser
 • Understøttelse af processer vedr. bemanding af undervisningsaktivet
 • Administration knyttet til studentermedhjælpere på studieområdet
 • Ad hoc-opgaver af mere midlertidig karakter – fx udarbejdelse af ledelsesinformation

Other tasks can be solved via agreement with the head of team.