ILD - Forskningslab i IT og Læringsdesign

  • A. C. Meyers Vænge 15

    2450 København SV

    Danmark

Fingerprint Fingeraftrykket er baseret på at ekstrahere teksten i forskningsdokumenter, der er relateret til de associerede personer. På baggrund heraf oprettes et indeks af vægtede udtryk, der definerer forskningsenhedens hovedemner.

Samfundsvidenskab

learning
student
teacher
Teaching
education
mathematics
classroom
electronic learning
learning process
learning environment
Denmark
video
school
experience
science
inclusion
engineering
interaction
creativity
dialogue
innovation
primary school
research project
methodology
communication
semiotics
art
curriculum
museum
Group
media technology
narrative
resources
university
literacy
computer game
interview
social media
participation
intercultural communication
Blended Learning
ADHD
scenario
didactics
communication technology
art education
language
bachelor
artifact
Bangladesh
foreign language
educational technology
digital media
information technology
learning culture
semester
search engine
emotion
learning organization
leadership
development project