Organisationsprofil

Organisationsprofil

Kontaktperson til det faglige netværk ILD-Lab er lektor Lars Birch Andreasen, lba@ikl.aau.dk og professor Mie Buhl, mib@ikl.aau.dk.

Laboratoriets aktiviteter og faciliteter er forankret i Aalborg Universitet, København, og dets medlemmer stammer fra to enheder: 'L-ILD - It og Læringsdesign på Institut for kultur og læring (L-ILD) og 'Kommunikation - IT og Læringsdesign (K-ILD)'.

Laboratoriet samler forskere, studerende og samarbejdspartnere, som arbejder med at nytænke og innovere læreprocesser gennem it. Forskningen knytter an til undervisningen i læring, kommunikation og informationsvidenskab på de eksisterende bachelor- og kandidatuddannelser, på cand.it.-uddannelsen i it, læring og organisatorisk omstilling, de planlagte cand.it.-uddannelser i interaktive digitale medier og oplevelsesdesign.

Laboratoriet arbejder grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning med eksterne samarbejdspartnere. Laboratoriet satser i særlig grad på it i grundskolen og på videregående uddannelser. Der forskes i nye læringsformer, multimodalitet og interaktion i teknologiintensive læringsmiljøer, som er helt centrale i forbindelse med innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer. Forskningen på LAB’et omfatter derudover læring både i og udenfor uddannelsessystmet.

AAU har en national og international førerposition inden for området it, læring og didaktik. Med satsningen giver laboratoriet et nødvendigt forskningsbidrag til den digitale udvikling, som i de kommende år vil ske både i forhold til grundskolen og de videregående uddannelser.

Laboratoriets aktiviteter og faciliteter er forankret i Aalborg Universitet, København. Laboratoriet arbejder på at udvikle samarbejde med andre forskningsmiljøer på AAU, nationalt og internationalt.

 

 

 

 

 

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.