Infrastruktur Services

Fingerprint Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

weblog Samfundsvidenskab
Data management Erhverv og økonomi
Content management Erhverv og økonomi
Management system Erhverv og økonomi
Web sites Erhverv og økonomi